Војводина Саопштењe

Нови Сад: Поштовање закона по потреби и по жељи

Председник и чланови надзорних одбора неких новосадских јавних предузећа су, због непоштовања закона, морали бити разрешени, али нису.

Скупштина Града Новог Сада је, на седници одржаној 09.06.2017. године, између осталог имала на дневном реду и предлоге Решења о давању сагласности на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије и развоја јавно-комуналних предузећа „Пут“ и „Паркинг сервис“, као и јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад“.
Доношење наведених планова је обавеза предвиђена Законом о јавним предузећима у складу са чланом 59 став 1 Закона:
Члан 59
Јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.
Исти Закон предвиђа у прелазним и завршним одредбама следеће:
Члан 80
Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани уколико надзорни одбор не донесе акте из члана 59. став 1. овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

Закон о јавним предузећима је ступио на снагу 4.03.2016. године, што значи да су СВА јавна предузећа у Републици Србији, а наравно и у Новом Саду, била у обавези да донесу наведене акте до 04.03.2017. године. Уколико то не учине, по сили Закона морају бити разрешени Председник и чланови надзорних одбора предузећа.

У материјалу за седницу Скупштине Града Новог Сада који је достављен одборницима стоји да је у закоском року наведене акте донело само Јавно комунално предузеће „Пут“. Јавно комунално предузеће „Паркинг сервис“ и Јавно градско саобраћајно предузеће „Нови Сад“ нису у законском року испунили своју обавезу.

О средњорочним и дугорочним плановима и пословним стратегијама осталих јавних и јавних комуналних предузећа у Новом Саду, њиховом постојању или непостојању, Скупштина града још увек никакво сазнање нема.
Одборничка група „Доста је било“ је указала одборницима Скупштине Града на одредбе Закона о јавним предузећима. Наравно, никакве реакције није било јер власт у Новом Саду, као и покрајинска и републичка власт, сматра да је изнад Закона (који су, узгред, сами донели) и да имају право да не поступају по Закону, уколико тако процене.

Неодговорно понашање већине у Скупштини града Новог Сада није новост, од почетка мандата овог сазива Скупштине града у више наврата смо били сведоци да Скупштина често не поштује и не спроводи одлуке које је сама донела, или их спроводи са великим закашњењем. Та чињеница довољно говори о нивоу бриге градске власти за Нови Сад и Новосађане.

Поштовање и примена свих законских регулатива као основни предуслов да град Нови Сад и његов јавна управа и јавна предузећа постану коначно функционалан сервис за бољи, безбеднији и квалитетнији живот свих Новосађана, као и елементарни услов да Србија коначно профункционише као правна и модерна држава.
Избор путем јавних конкурса професионалног менаџмент у јавним предузећима који ће допринтети да сва предузећа раде у скалду са законом што за последицу има да не послују са губицима које опет финансирају сви порески обвезници Новог Сада, како грађани тако и привредници.

Транспаретно пословање јавних предузећа, за које се залаже Доста је било, ће допринети одговорном руковођењу па самим тим и позивањем на одогворност менаџмета који не буду руководили предузећима професионално, домаћински, у складу са законом, заступајући максимално, на тај начин, интересе свих Новосађана.

Реља Алексић
Одборник ДЈБ у Скупштини Града Новог Сада

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар