Странка ДЈБ

Пословник странке “Доста је било” о раду територијалних организација

На основу одредбе члана 12. Статута странке “Доста је било”, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03. јуна 2017. године донела

ПОСЛОВНИК ТЕРИТОРИЈАЛНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

Члан 1.

Овим Пословником странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређују начин рада територијалних организација њихових органа и тела.

Члан 2.

Председник Странке предлаже Главном одбору оснивање oпштинског одбора Странке. Општински одбор Странке не може да има мање од 5 чланова.

Да би општински и градски одбори који немају општине у којима се организују избори могли да у потпуности попуне своје квоте чланова Скупштине и градских, окружних и покрајинских одбора којима припадају (у даљем тексту квоте), морају кумулативно да испуне следеће услове:

  1. да постоје 3 месецa или дуже;
  2. да постоје 6 месеци или дуже;
  3. да дуже од 3 месеца имају 10 или више активних чланова који плаћају чланарину;
  4. да дуже од 3 месеца имају 20 или више активних чланова који плаћају чланарину;
  5. да су учествовали на локалним изборима;
  6. да су на локалним изборима имали више од 5% подршке и имају одборнике у скупштини општине;
  7. да су на републичким изборима имали више од 5% подршке;
  8. да имају отворену локалну канцеларију, председника, координатора и секретара и месечно директно телефоном или у живо контактирају 1% бирача са локала и унесу контакт у базу података;
  9. да у периоду од 3 месеца пишу једно локално саопштење седмично и два ауторска текста месечно;
  10. да у периоду од 3 месеца пишу два локална саопштење седмично и четири ауторска текста месечно;

Сваки од десет наведених услова носи 10% предвиђене квоте. На сваком редовном заседању на предлог Председника, Главни одбор у складу са условима из претходног става утврђује повећање или смањење квоте за конкретан општински и градски одбор.

За градски одбор који има општине у којима се организују избори и који је на градским изборима имао више од 5% гласова и има одборнике у скупштини града, квота за чланове Скупштине и окружног одбора може да се одреди и на нивоу целог града уз сагласност свих формираних општинских одбора на нивоу града.

Сваки оформљени одбор има барем једног делегата у Скупштини странке.

Повереништва немају делегате.

Члан 3.

Општински одбори и градски одбори који немају општине у којима се организују избори, једном годишње, на ванредној седници одбора у поседњој седмици новембра, бирају председника, координатора, чланове градских, окружних, покрајинских одбора којима припадају и чланове скупштине Странке.

Главни одбор Странке може на предлог председника у случају наступајућих избора да помери термин одржавања редовних избора из става 1. овог члана и/или да распише и ванредне изборе чланова окружних, покрајинских одбора и чланове скупштине Странке у циљу формирања изборних листа.

Члан 4.

Окружни одбори, градски одбори који имају општине у којима се организују избори, покрајински одбори расписују изборе за председника и друге страначке функције у року од 45 дана од дана избора из ставова 1. и 2. члана 3.

Окружни одбори предлажу Председништву кандидате за чланове Главног одбора. За сва утврђена места у Главном одбору у складу са чланом 2. Окружни одбор је дужан да Председништву предложи 50% више кандидата него што се бира. Председништво врши избор међу понуђеним кандидатима.

Члан 5.

Редовне седнице окружних одбора се одржавају друге суботе у месецу и сазива их председник Окружног одбора најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Редовне седнице Покрајинског одбора се одржавају треће суботе у месецу и сазива их председник Покрајинског одбора најкасније 3 дана пре одржавања седнице.

Присуство свим седницама територијалних одбора је обавезно за њихове чланове.

Неприсуствовање седницама одбора је разлог за суспензију и искључење из одбора по истим правилима која важе за суспензију и искључење из матичног одбора Странке.

Најмање једном у три месеца, а по потреби и чешће, Председник Странке сазива заједничку регионалну седницу свих чланова окружних одбора, свих председника општинских одбора и координатора са територије региона. Присуство седници је обавезно.

Члан 6.

Кворум за рад територијалних организација се утврђује на почетку седнице и за рад је потрено да седници присуствује већина од укупног броја чланова територијалних организација Странке.

Дневни ред за седницу територијалних организација предлаже председник органа.

О предлогу дневног реда као и о предлозима за допуну дневног реда се гласа и исти се усвајају или одбијају потребним бројем гласова чланова.

Време дискусије по свакој тачки усвојеног дневног реда седнице територијалних организација је ограничено и износи максимално пет минута.

У случају одсуства председника територијалне организације њега може замењивати други члан кога овласти.

Члан 7.

Овај Пословник ступа на снагу даном доношења.

 

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар