Странка ДЈБ

Правилник о административном и архивском пословању странке “Доста је било”

На основу одредбе члана 12. Статута странке “Доста је било”, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03.06.2017. године донела

ПРАВИЛНИК О АДМИНИСТРАТИВНОМ И АРХИВСКОМ ПОСЛОВАЊУ

Члан 1.

Овим Правилником странка “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређује административно и архивско пословање Странке.

Члан 2.

Сви органи и организације Странке дужни су да савесно и уредно воде рачуна о документима који настану у њиховом раду.

Секретари одбора су дужни да се старају о поштовању административног пословања Странке и одговорни су генералном секретару.

Члан 3.

Сви органи и организационе јединице Странке дужни су да воде евиденцију о одлукама које доносе.

Све одлуке које се односе на исто питање и као такве чине целину морају бити заведене под истим бројем и архивиране у регистратор.

Поред чувања у регистраторима, сва документа настала или примљена у материјалном облику морају  бити похрањена у електронском облику на Google drive.

Члан 4.

Имајући у виду да је Странка тек оформљена и да је потребан одређени временски период како би се могле сагледати потребе и могућности Странке које се тичу административног пословања и архивирања докумената, детаљно уређење ових питања завршиће се у року од годину дана од доношења овог правилника.

Члан 5.

Овај правилник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар