Странка ДЈБ

Правилник странке “Доста је било” о критеријумима и изборима

На основу одредбе члана 12. Статута Странке “Доста је било”, Скупштина странке је на седници одржаној дана 03. јуна 2016. године донела:

 

 

Правилник о критеријумима и изборима

Предмет регулисања

Члан 1.

Овим правилником странке “Доста је било” (у даљем тексту: Странка) ближе се уређују поступак кандидовања, критеријуми за бодовање кандидата и избор канидата за изборне листе Странке на републичким, покрајинским, градским и локалним изборима у Републици Србији, као и за функције у Странци.

Поступак кандидовања

Члан 2.

Сви одбори одржавају и ажурирају ранг листу свих чланова преко онлине платформе Странке (у даљем тексту: Member платформа) у складу са критеријумима за бодовање.

Детаљне биографије свих чланова одбора су доступне свим члановима одбора. Биографије се редовно ажурирају.

 

Члан 3.

Кандидати се самостално кандидују објављујући своју кандидатуру у виду мотивационог писма које секретар објављује на Member платформи.

Предуслов за кандидатуру на било коју функцију или изборну листу је да члан активно учествује у акцијама Странке, активно промовише Странку на друштвеним мрежама, учествује у раду позивног центра, одржава базу сигурних гласова и објављује барем један ауторски текст месечно на тему по свом избору.

Главни одбор на предлог Председника усваја конкретне предуслове за кандидатуру из става 2 овог члана водећи рачуна о величини територијалног одбора, које сваки кандидат и изабрани функционер мора да задовољи. Главни одбор на предлог Председника разрешава изабране функционере који не задовољавају усвојене предуслове.

Критеријуми за бодовање кандидата

Члан 4.

Критеријуми за бодовање су:

  • Дужина чланства у Покрету, Удружењу или Страници од дана оснивања Удружења 27.01.2014. године – један бод за свака три напуњена месеца чланства, скалирано на максималан број бодова – 10 бодова
  • Формално образовање – основна школа 2, средња школа 3, виша или висока школа 5, факултет 7, мастер 8, магистар 9, доктор наука – 10 бодова
  • Број ауторских текстова и јавних наступа од последњих избора дo дана расписивања избора – један бод за сваки прихваћени и објављени текст, као и јавни наступ до максимално 20 бодова, скалирано на максималан број бодова – 10 бодова
  • Резултати теста који прописује Главни одбор на предлог Председништва за сваку страначку функцију за коју се врши избор  –  максималан број бодова 10 бодова
  • Директор за ХР оцењује сваког члана са оценом од 1 до 10 по критеријумима које прописује Главни одбор на предлог Председништва – 10 бодова
  • Оцена чланова одбора – сваки члан сваког члана оцењује са оценом од 1 до 10 просечна оцена се скалира на максималан број бодова  – 50 бодова

Оцењивање из претходног става се спроводи најмање једанпут годишње, а обавезно 30 дана пред сваке интерне страначке изборе унутар сваког одбора који врши избор. Оцењивање се спроводи и пред најављене парламентарне или локалне изборе. Оцењивање се спроводи електронским путем кроз Member платформу.

Критеријуми описани у ставу 1. овог члана се примењују и приликом бодовања кандидата за изборе на функције у Странци као што су председници и координатори одбора, председници форума, делегати за Скупштину Странке, Главни одбор, окружне, градске и покрајинске одборе и др.

Главни одбор Странке на предлог Председништва Странке може усвојити и друге посебне критеријуме за бодовање у складу са општим актима Странке.

Резултати оцењивања су информативног карактера и не обавезују чланове приликом гласања.

 

Расписивање избора и објављивање резултата

Члан 5.

Све интерне изборе расписује секретар одбора или генерални секретар (у даљем тексту: секретар) најраније 45, а најкасније 30 дана пре дана за гласање обавештењем на Member платформи.

Главни одбор Странке може на предлог председника у случају расписивања избора да распише и ванредне изборе на свим нивоима у циљу формирања изборних листа.

Сви кандидати су дужни да своју канидатуру истакну на Member платформи у року од петнаест дана од дана расписивања избора.

Образац кандидатуре и питања на која кандидат мора да одговори да би кандидатура била прихваћена прописује Главни одбор на предлог Председништва.

Секретар заказује седницу одбора за представљање кандидата најраније седам, а најкасније три дана пре дана за гласање.

Сваки кандидат има право да представи своју кандидатуру. Време за представљање кандидатуре износи десет минута.

Сваки члан одбора има право на постављање питања у трајању од једног минут.

Одговор кандидата на постављено питање ограничава се на 2 минута.

Члан има право на коментар и додатно питање у трајању од једног минут, а кандидат  један минут за појашњење.

Гласање се спроводи електронским путем кроз Member платформу у време које одреди секретар и одржава у року од 24 сата пре седнице одбора на којој се усвајају резултати. Гласање је индивидуално и чланови не дискутују јавно за кога ће гласати. Гласање није могуће обавити другим путем.

Уколико резултати гласања знатно одступају од утврђене ранг листе одбора, кандидат има право на жалбу Статутарној комисији уколико сумња на договорно гласање.

Резултати гласање се објављују јавно свим члановима одбора преко Member платформе.

Резултати гласања су пуноважни уколико је у гласању учествовало барем две трећине чланова одбора.

Завршне одредбе

Члан 6.

Секретар је надлежан за техничку организацију избора.

Потребну помоћ у техничкој организацији пружају му чланови одбора.

 

Члан 7.

Овај Правилник ступа на снагу даном доношења.

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар