Ауторски текст Београд Финансије

Како изгледа програмско буџетирање на Чукарици

На задњој седници Скупштине градске општине Чукарице усвојена је Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета градске општине Чукарица за 2016 годину (у прилогу) – у даљем тексту Одлука. Одлуком је утврђено да је извршена реализација буџета у износу од 728.528.000. Мада са начином трошења наших средстава нисмо задовољни и мада смо указивали на бројне недостатке и недоследности , овом приликом циљ је да обратимо пажњу на једну новотарију у буџетском извештавању, која би требало и нама лаицима да прикаже шта смо добили за утрошене наше паре.

Новитет је од пре две године и зове се пројектно буџетирање. Пројектно буџетирање има за циљ да покаже да се сви послови обављају на правилан, етичан , економичан, учинковит и делотворан начин и оно је део финансијске контроле. Оно што смо морали сами урадити већ давно, а нисмо, регулисати потпуно финансијску контролу и самим тим спречити или барем смањити јавашлук,проневере и корупцију , натерала нас је Европска комисија кроз поглавле 32 које се тиче финансијске контроле.

Прво је требало да начела финансијске контроле спроведемо кроз правну регулативу. Нешто је урађено, али веома благо и слабо . У члану 81. Закона о буџетском систему обухваћена је финансијско управљање и контрола, али без икакве одговорности и санкционисања неодговорних руководилаца те то није могло да да ни адекватне резултате.

Локалне самоуправе морале су пронаћи праве индикаторе који би на прави начин показивали успешност неког пројекта. Мора се за сваки пројекат навести циљеви и смислити одговарујући критеријуми за мерење испуњења истих. Једино на такав начин можемо утврдити да ли су паре узалуд бачене или корисно потрошене. Критеријуми не смеју бити бесмислени као на пример: број одржаних састанака, број запослених, број корисника и слично.

Пример како је то спроведено на Чукарици и како можемо пратити ефективност трошења нашег новца је приказано у чл. 15 Одлуке. У члану 15 је приказано пројектно буџетирање набројани су сви пројекти, наведени су циљеви пројекта, затим наведени су тачни индикатори успешности пројекта . Идеално, коначно можемо пратити шта смо добили за утрошена средства!

Идемо редом:

  1. Скупштина ГО Чукарица је утрошила 11.468.000 динара, циљ је обезбеђивање контуинираног функционисања органа градске општине, индикатор успешности је број седница, планирали 8 одржали 8 , такође планирали су 40 седница радних тела , а одржали 33. Закључак је јасан – због неостварених планова неко би требало да да оставку.
  2. Избори 2016 су нас коштали 12.890.000 , индикатор је проценат излазности , план је преко 51%, а остварење 51,58. Добро, тачно је да нису они ништа радили на излазност, али то им је индикатор.
  3. За рад општине највећу одговорност сносе председник и веће општине, зато нас и коштају 35.984.000 динара, али гле чуда и њихов учинак се мери бројем седница. Планирали су 24 – остварили 23.

И тако даље.

Налазимо и да је индикатор утрошених средстава у модернизацију рада проценат буџета,за текуће оодржавање основних школа је индикатор број објеката на којим а су извршени радови , за Галерију 73 је индикатор успешности број запослених у тој установи, за Културни центар Чукарице индикатор је проценат учешћа плата у њиховом буџету,…

Смешно и жалосно. Овакви индикатори не смеју и не могу приказивати успешност пројекта.

У прилогу 1 ове Одлуке поред осталог стоји стоји:

„ … Сходно томе да је ово друга година увођења програмског буџета, одређени индикатори утврђени Одлуком о буџету за 2016. Годину нису најадекватније вредновани у циљу посматрања и анлизе извршења задатих циљева и кроз извршење утврђена су већа одступања.“

Добро је да су бар свесни да ово не ваља, мада треба да стоји да су сви индикатори смешни и не дају никакве информације о финансијској контроли и ефективности трошења пара и да ће одговорни сносити одговорност за изигравање закона и да ће преузети све да се ово хитно исправи. Тога нема већ у наставку пише:

„Из тог разлога, мање остварење задатих циљева код неких програмских активности и пројеката ….“

Као што се види ни не желе баш никакву промену, само желе да тамо , са оваквим индикаторима, где имају приказану неуспешност оправдају . Испунили су законску обавезу , боље речено изиграли су закон. Прецизни индикатори који омогућавају сагледавање успешности неког пројекта не постоје, а самим тим ни контрола пословања , а ни допринос који је остварен утрошком средстава не постоји. Можда не знају да то ураде, а можда и не желе.

Мирко Стојановић
одборник покрета “Доста је било” у СО Чукарица

Прилог

1. Predl. odluke o konsolidovanom zavrsnom racunu za 2016.god

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар