Путокази

Данило Шуковић – Биографија

Рођен 1948. године. Докторирао на Економском факултету у Београду 1994 са темом “Реформски преображај привредног система у домену расподеле: трансформације дохотка и личних доходака у систему добити и плата”. Од 1985. године директор Центра за економска истраживања при Институту друштвених наука у Београду. Генерални секретар Савеза економиста Србије. Члан Председништва Савеза економиста Југославије. Више од 20 година истраживачког искуства на пројектима теоријских и примењених истраживања из области привреде и економије. Руководио пројектима приватизације и процене капитала водећих и најуспешнијих предузећа у Србији, међу којима су били Енергопројект, Техногас, Беочинска фабрика цемента, Апатинска пивара, Мерима, Крушевац. Аутор више десетина стручних радова из области економије, представљених у земљи и иностранству, а области научног интересовања су му привредни систем, тржиште, транзиција, економија рада, економске неједнакости и сиромаштво. Био је дугогодишњи члан Савета за борбу против корупције.

МЕСТО И ДАТУМ РОЂЕЊА: Дашиновац, 09.12.1948.

ОБРАЗОВАЊЕ:

 • Економски факултет Универзитета у Београду, дипломирао 1972.
 • Докторска теза: “Реформски преображај привредног система у домену расподеле: трансформације дохотка и личних доходака у систему добити и плата”, Београд, 1994.
 • Магистарска теза: “Туризам као фактор платног биланса”, Београд, 1980.

САДАШЊЕ ЗАПОСЛЕЊЕ – РАНИЈА ЗАПОСЛЕЊА

Од 1980. Институт друштвених наука – Центар за економска истраживања на пословима самосталног истраживача и научног сарадника.
1972. до 1980. радио на Економском факултету у Београду на пословима секретара факултета и на пословима сарадње са привредом.

ОБЛАСТ НАУЧНОГ ИНТЕРЕСОВАЊА

• привредни систем, тржиште, транзиција, економија рада, економске неједнакости и сиромаштво

ФУНКЦИЈЕ

Од 2003. уредник у пословном магазину “Призма”
Од 1999. до данас заменик главног уредника часописа “Економика предузећа”.
Од 1997. до данас члан Председништва Савеза економиста Југославије;
Од 1993. до данас генерални секретар Савеза економиста Србије;
Од 1985. године управник Центра за економска истраживања Института друштевних наука

НАУЧНА ЗВАЊА

 • 1995. научни сарадник, ИДН

РУКОВОДИЛАЦ / КООРДИНАТОР ПРОЈЕКАТА

Из области теоријског истраживања руководио је, поред осталог, следећим пројектима:

 • “Својина и тржиште”, који је реализован у периоду 1991-1995. године;
 • “Тржиште и власничка трансформација”, који је реализован у периоду 1995-2000. године;
 • “Развој стратегије приватизације у Србији”, Београд, јануар-март 2001.
 • “Тржиште и нова својинска структура Србије у транзицији” од 2000-2005.

Из области примењених истраживања руководио је следећим пројектима:

 • “Преструктурирање југословенске црне металургије” (заједнички пројекат Института и Бритисх стеел-а);
 • “Развој металургије обојених метала у Југославији”;
 • “Рударство и металургија гвожђа и обојених метала у Србији”;
 • “Анализа извозног потенцијала предузећа чланица Југословенске банке за међународну сарадњу”;
 • “Економске перспективе прерађивачке индустрије дрвета, целулозе и папира у Југославији”.

Осим горе поменутог , руководио је пројектима приватизације и процене вредности капитала водећих и најуспешнијих предузећа у Србији, као што су:

 • Енергопројект, Београд,
 • Техногас, Београд,
 • Синтелон, Бачка Паланка,
 • Беочинска фабрика цемента, Беочин,
 • Цементара Нови Поповац, Нови Поповац,
 • Апатинска пивара, Апатин,
 • Мерима, Крушевац,
 • Истра, Кула итд.

Такође руководио пројектима финансијске due diligence анализе и процене вредности капитала textil-pool-а 6 текстилних фабрика у Србији – Нитекс, Ниш, Јавор, Ивањица, ИТИ, Ивањица, Љубиша Миодраговић, Пријепоље, Новитет, Нови Сад и Славија, Бач, 2002. године.

ИЗБОР ИЗ БИБЛИОГРАФИЈЕ ОБЈАВЉЕНИХ РАДОВА

 • “Глобализација и сиромаштво”, зборник радова “Глобализација и транзиција”, Институт друштвених наука, Београд, 2001.
 • “Транспарентност и ефикасност приватизације у Србији”, Транспаренцy Интернатионал Србија, Београд, 2001.
 • “Економске неједнакости и транзиција у Југославији”, зборник радова “Транзиција у пост-социјалистичким привредама”, Академија наука и уметности Црне Горе, Подгорица, 1998.
 • “Проблеми и перспективе приватизације у Србији”, рад представљен на међународној конференцији, Sudosteuropa – Gesellschaft, Минхен, 1999.
 • “Институције – кључна полуга реформи”, зборник радова “Транзиција и институције”, Институт друштвених наука, Београд, 2002.
 • “Економске слободе у фокусу правде, неједнакости и сиромаштва”, зборник радова “Политика и слободе”, Институт друштвених наука, Београд, 2003.
 • “Институције и промена модела приватизације услов за економски опоравак привреде Србије”, зборник радова “Послетранзициони процеси”, Милочерски економски форум 2003, Милочер, Црна Гора.
 • “Култура и социјални капитал”, у: Култура и развој, Институт друштвених наука, Београд, 2004.
 • “Држава благостања и друштвена изопштеност”, у: Појединац и држава, Институт друштвених наука, Београд, 2005.

ЧЛАНСТВО У ПРОФЕСИОНАЛНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА, АСОЦИЈАЦИЈАМА

 •  Савез економиста Србије
 •  Савез економиста СЦГ

Доста је било

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар