Ljudska prava Pravosuđe Skupština

Tatjana Macura predložila dopune zakona o sprečavanju nasilja u porodici

Zakon o sprečavanju nasilja u prodici je donesen prošle godine po hitnom postupku i u objedinjenoj raspravi sa zakonima sa kojima nije imao veze. Kakva rasprava, takav i zakon – loš.

Zakon je stupio na snagu u junu ove godine, a to koliko je zakon bio nepotpun i loš imali smo prilike da se uverimo kroz slučajeve porodičnog nasilja sa trgičnim posledicama po živote nekoliko žena, muškaraca, a na žalost i po život jednog deteta.

Broj slučajeva porodičnog nasilja se ne smanjuje, broj ubistava takođe se ne smanjuje. Veći je broj slučajeva porodičnog nasilja koji se prijavljuju, ali na tome se otprilike i završava. Nasilnici nemaju straha, a žrtve nemaju dovoljnu pomoć države.

Zato predlažemo da:
Prvo: Svaka područna policijska stanica ima obavezu da ima najmanje jednog nadležnog policijskog službenika obučenog za sprečavanje nasilja u porodici i pružanje zaštite žrtvama.

Drugo: Da se nasilnicima koji su pod dejstvom alkohola i / ili pod dejstvom psihoaktivnih supstanci zadržavanje odredi nakon što dejstvo alkohola i / ili psihoaktivnih supstanci prestane.

Treće: Da se i žrtva porodičnog nasilja detaljno informiše o izrečenim hitnim merama.

Četvrto: Predlažemo da žrtva ima pravo da imenuje osobu od poverenja koja bi prisustvovala sastancima grupe za koordinaciju. Neophodno je omogućiti žrtvi da imenuje osobu koja bi štitila njene interese ako sama nije u stanju da uradi. Trenutno žrtva nema izbora.

Dosta je bilo

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Treba predložiti izmene Zakona o javnom redu i miru, jer po ovom zakonu stan ili kuća nisu javno mesto. To za posledicu ima da žene koje su bile žrtve nasilja u porodici ne mogu da dobiju prekršajnopravnu zaštitu, koja je zbog kraćeg trajanja postupka efikasnija od krivične. Treba samo dodati dve reči u opis prekršaja “i tako ugrozi javni i kućni red i mir”. Prekršajno gonjenje učinilaca bi omogućilo kažnjavanje učinilaca u roku od nekoliko dana od izvršenog dela, a vreme je ključni faktor kod ovog nedela.