Zdravstvo Socijalna zaštita Šumadija

Lična karta umesto zdravstvene knjižice

Overa elektronskih zdravstvenih knjižica obavljaće se, kao i do sada, uz dostavljen dokaz o izmirenim porezima i doprinosima. Republički fond za zdravstveno osiguranje (RFZO) se, kako oni kažu, priprema za automatsku overu. Ali je pitanje kada će taj sistem zaživeti i u praksi. Za dve, tri, ili pet godina… Sa ovakvom birokratijom se nikad ne zna. Za overu starih papirnih zdravstvenih knjižica osiguranici su dobijali markice. Overa novih vršiće se elektronski, a na isti način u zdravstvenim ustanovama očitavaće se i podaci o overi pomenute isprave. „Elektronske zdravstvene knjižice i dalje će se overavati prema postojećoj praksi koja važi i sada, a u skladu sa Zakonom o zdravstvenom osiguranju. U toku su pripreme za automatsku overu zdravstvene knjižice, ali pošto sistem još uvek nije uveden u upotrebu, preuranjeno je davati informacije o tome“, rečeno nam je u filijali za Rasinski okrug Republičkog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Pored elektronske overe, zdravstvene knjižice bi trebalo da sadrže i podatke o broju zdravstvenih kartona, medicinskim upozorenjima o hroničnim bolestima, alergijama i slično. Međutim, to nije slučaj. Osiguranici još uvek moraju da nose sa sobom i staru, papirnu zdravstvenu knjižicu, kako bi zdravstveni radnici mogli da im pruže adekvatnu uslugu. U RFZO-u optužuju zdravstvene ustanove da one nisu upisale ove podatke u knjižicu. Sa druge strane, zdravstvene ustanove se pravdaju da za to nemaju tehničke mogućnosti. Tako da na kraju ispaštaju korisnici usluga, koji sve to već „debelo“ plaćaju. U tom birokratskom pin-pongu stradaju, naravno, samo pacijenti.

Treba pomenuti da je do sada na teritoriji Grada Kruševca izdato oko 67000, a da na izdavanje čeka još 32000. To je ukupno 99000 novih zdravstvenih knjižica, za čije izdavanje su građani morali da plate blizu 4.000.000 dinara. Svi građani Srbije, po Ustavu, imaju pravo na BESPLATNU ZDRAVSTVENU ZAŠTITU. Pokret Dosta je bilo se zalaže za univerzalnu zdravstvenu zaštitu za sve građane Srbije, bilo zaposlene, nezaposlene ili poljoprivrednike. To znači da kada dođemo u mogućnost da odlučujemo – UKINUĆEMO bilo kakvo overavanje i zdravstvene knjižice kakve danas poznajemo, a za odlazak kod lekara ćete poneti samo ličnu kartu.

DJB.Kruševac

Gradski odbor Kruševac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar