Istočna Srbija Saopštenje Skupština

11. sednica Skupštine – Hamo, Pipa i ostala ekipa i gotova emisija

Danas se održava 11. sednica Skupštine grada Smedereva.

Materijali su odbornicima dostavljeni u ponedeljak uveče, a Skupština zakazana u petak.

Znači za manje od 7 dana koliko je normalno predviđeno, pa je ovo (kako Poslovnik kaže) jedna izuzetna i hitna sednica.

Još bolje je što je vlast mislila i na one koji se zanose podnošenjem tamo nekih amandmana. Pošto je poslednji rok za dostavu, kada je skupština sazvana za manje od 7 dana, 3 dana pre početka sednice. Znači materijali u ponedeljak uveče, a amandmani do sutra u 10č. Ovo bi bilo moguće jedino da smo imali već spremne amandmane, realno koliko i putovanje u budućnost.

Ovde možete videti materijal za ovu sednicu.

Za tačku 1 dodali smo na isti link i bonitetne izveštaje preduzeća koja su inicirala zahtev za odobrenjem za obavljanje lučke delatnosti, odnosno proglašenjem lučkog područja, a zbog čega se neće izrađivati strateška procena uticaja ovih izmena i dopuna na životnu sredinu. Jer već je sve ovo obuhvaćeno Izveštajem o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu

Ta preduzeća su “Feranex” d.o.o. Smederevo i “Petrol LPG” d.o.o. Beograd

Tako da ostaje samo da se nadamo da svi izgrađeni poslovni, proizvodni i drugi objekti neće imati nikakav negativan uticaj na životnu sredinu. A kako to propisuje tačka 3.1.9 plana detaljne regulacije Luke Smederevo.

Isto kao što je izgrađeno veliko skladište tečnog naftnog gasa na ulazu u Smederevo, sa transportom istih zapaljivih materija do samog centra grada, potpuno bezbedno isplanirano.

Pomenućemo i tačku 3, i sada jubilarne treće po redu izmene poslovanja za JKP Zelenilo i Groblja za 2017, u ovoj godini.

Valjda ništa na ovom svetu nije sigurno, pa tako ni plan poslovanja za tekuću godinu (koja je pri kraju).

U tom dokumentu izdvajamo plan nabavke polovnih vozila, i to ne male sume niti broja:

Da li su uzeti u obzir svi rizici prilikom kupovine polovne opreme, gde jedan kvar može biti skuplji od ukupne cene vozila? Koje stručno lice je uradilo analizu i selekciju koja će se polovna vozila uzeti? Koji su uslovi garancije?

Ne znamo ni kada će ta vozila biti nabavljena, s obzirom da je kraj godine a tih nabavki trenutno nema izlistanih na zvaničnom portalu. Tu samo možemo naći informacije o obustavljenoj nabavci kipera, a gde su sva ova druga vozila?

Da li nas na sledećoj sednici čeka još jedna izmena plana poslovanja za 2017? Da bude zajedno sa planom za 2018 (koji bi trebali da očekujemo na sledećoj sednici), čisto da ne bude dosadno?

Sačekajte odložen prenos skupštine danas, naši odbornici će postaviti i druga pitanja koja se tiču naših obvezničkih para. Ako nam uopšte dozvole, sudeći po brzini kojom žele da se usvoje ove tačke.

GO Dosta je bilo Smederevo

DJB Smederevo

DJB Smederevo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar