Здравство Скупштина Финансије

Татјана Мацура: Министре, на шта сте потрошили 430 милиона евра?

Пројекат модернизације, унапређења и проширења четири клиничка центра у Србији – у Београду, Крагујевцу, Нишу и Новом Саду процењена на 430.000.000 ЕУР, са структуром извора финансирања:

Влада Републике Србије 165.80 мил.еур
Средства Европске комисије/ЦАРДС Програм 38.60 мил.еур
Светска банка 15.60 мил.еур.
Билатерални донатори 10.00 мил.еур
Кредит Европске инвестиционе Банке 200.00 мил.еур

Данас је на дневном реду последњи од три кредита који узимамо од Европске инвестиционе банке – ЕИБ.

За првих 80 мил евра смо се задужили у децембру 2006.
За других 70 мил евра смо се задужили у децембру 2008.
А за овај треци од 50 мил евра задужисмо се у јулу ове године.

Поред ових средстава, у буџету за 2017. у оквиру Програма Развој инфраструцтуре здравствених установа, за програмску активност/пројекат, Координација, надзор и контрола реконструкције клиничких центара, планорано је нешто више од 103 мил динара.

Погрешно је посматрати овај Пројекат само кроз средства која долазе од ових кредита. Ми морамо знати где је потрошен сваки цент од ових 430 мил евра и сва она средства која се за исту ствар одвајају у буџету све ове године уназад.