Ауторски текст Војводина Финансије

Лоше пролазно време власти у Војводини

Када представљају буџет, уста су им пуна предвиђених инвестиција и капиталних пројеката у Војводини. Сада приликом извештавања Скупштине АПВ о извршењу, закључно са крајем септембра, Покрајинска влада на 16. седници 15. новембра, уз нервозне тикове и испразне слајдове презентације, не може да сакрије индолентност у трошењу јавних средстава. Проценат укупног извршења од 61% може да заведе, јер ништа није реализовано за чак једну шестину програмских активности/пројеката (41 од укупно 247). На њих је требало утрошити 881.748.653 динара, а није ништа (0 динара).

Ради се рецимо, о подстицајима за мере бржег привредног раста (планираних 350 мил.), развоју саобраћаја и путне инфраструктуре (план 40 милиона), телекомуникацијама и информационом друштву (24,4 мил.), примени топлотних пумпи за загревање/хлађење јавних објектата (25 мил.), енергетски одрживим фарамама (план 38 мил.), примени соларне енергије у заливним системима (план 12 мил.), заштити жена од насиља у породици (13 мил.), афирмацији родне равноправности (8,7 мил.), подршци удружењима у области социјалне заштите и заштите лица са инвалидитетом (7 мил.), удружењима борачко-инвалидске заштите (5 мил.), набавци дигиталних линеарних акцелератора за Инст. за онкологију (10,9 мил.), подршци развоју социјалних предузећа (12,5), унапређењу хитног збрињавања повређених и болесних (50 мил) и још 30 других виталних а занемарених потреба привреде и грађана.

Када овом броју дода још 7 програма са реализацијом мањом од 3%, у износу од 1.022.312.005 динара, што у збиру даје 1,9 милијарди динара програма где је извршено од 0 до 3% у односу на план буџетом.Томе можемо додати наредних десетак са извршењем мањим од 15% или 1.263.526.794 динара, што у укупном збиру чини 3.167.587.452 динара, где се скоро ништа није радило, или је то потпуну неприхватљиво.

Неки од појединачних пројеката капиталног карактера који су до сада неозбиљно третирани:

Изградња пословног објекта РТВ је реализована са 2,27% (план 873 мил/ извршено 20 мил.) са напоменом “радови у току”, подршка пројектима у области саобраћајне инфраструктуре 16,82% (1,49 млд/ 251 мил), подршка пројектима у области водопривреде и зашт.жив.сред. 18,22% (964,5 мил/175,8 мил), подршка пројектима у области здравст.и соц.заштите 17,7% (1,075 млрд/190 мил), подршка пројектима у области локалног и регионалног развоја 14,77% (606/90 милиона) изградња Жежељевог моста 22% (800 /175 мил) за који нема образложења. Сви наведени су пројекти Управе за капитална улагања, која је од укупно планираних 7,379 милијарди реализовала свега 1,470 милијарди или 19,93%. Додајмо овоме и изградња центра на Летенци за развој спорта и едукацију омладине, са реализованих 1,5% (53 мил/ 0,8) где се наводи да је у току израда пројектно техн. документације а за коју је одговоран Покр. секретаријата за спорт и омладину. Ово је најсличније када вам дете тражи новац за куповину школске лектира преко школе, па након 9 месеци од 10 књига, он има само 2, а ви га гледали како сво време чашћава другаре и троши на свашта, а добија лоше оцене јер нема целокупну лектиру,коју сте му платили.

Додатно отежавајућа околност је да од укупно реализованих 41,2 милијарде динара за девет месеци, само 13,2 чине средства којима се задовољавају потребе из изворних надлежности АПВ, остало су трансферна средства, која се преносе са републичког нивоа власти а о којима покрајинска администрација не одлучује (образовање, здравство, управа).

Шта се дешава са неутрошеним средствима? Она се наравно не враћају привреди и грађанима од којих су претходно наплаћена. Преносе се у наредну годину,а изменама буџетског закона изгубила су наменски карактер, тако да их адиминстрација самовољно троши без икаквог надзора за сврхе које сама определи. Тако из године у годину. Прошле је тај износ био чак 4,5 милијарде, а ове ће по свој прилици бити знатно већи. То је и објашњење наводу са почетка. Само приликом представљања буџета, власт тражи креативне сврхе и начине утрошка. Ту се редовно наводе капитални пројекти саобраћајних коридора (Банатски, тунел кроз Фрушку гору је дугогодишњи лајт мотив), мостови, здравствени центри, а заправо се троши на плате и текућу потрошњу администрације. Мислите о овоме када апстинирате или гласате за некога!

Александар Зеленски

Посланик у Скупштини Војводине
Заменик председника посланичке групе
Доста је било

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар