Ауторски текст Преносимо Финансије

Душан Павловић: Паразитске институције у Влади Србије

Једно од највећих повећања у буџету за 2018. год односи се на Владу Србије, чији су издаци порасли за 50%. Ово нису издаци за министарства (која се налазе у посебном разделу), већ само за владу и њене институције у ужем смислу (потпредседнике, министре без порфеља, секретаријате, канцеларије итд).

Потпредседници. Влада Србије има четири потпредседника владе, чији кабинети укупно добијају 107 милиона динара. Ово су посебна средства које потпредседници добијају само за те кабинете, потпуно независно од онога што добијају као средства за министарства (унутрашњи послови, спољни послови, правда, грађевинарство и саобраћај). Да ли било ко зна шта ова четири министра раде као потпредседници да би оправдали издатак од 107 милиона динара? Ово је, наравно, чисто паразитирање. Ови кабинети служе за страначко запошљавање.

Министарства без портфеља. Влада од раније има два министарства без портфеља. Ове године додато је још једно (за иновације). Та три министарства добила су за наредну годину 1,9 млрд. динара. Ова три министарства су потпуно непотребна јер оно што она раде већ обављају друга министарства (привреде, спољних послова, за социјални рад итд).

Канцеларија. Ове године је такође уведена и нова канцеларија за сарадњу са Русијом и Кином која је добила 50 милиона дин. Ни она није потребна, јер задире у област спљних послова, којима се бави Министарство спољних послова.

Трошак. Укупан трошак од ових паразитских институција је око 2,2 млрд. динара на годишњем нивоу. Поређења ради, бесплатни уџбеници за једну школску годину за сву децу у Србији коштају 2,9 млрд динара.

Преузето са блога Душана Павловићаhttp://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Blog/Entries/2017/12/4_Parazitske_institucije_u_Vladi_Srbije.html

Душан Павловић

Душан Павловић

На Фaкултету политичких нaукa у Беогрaду предаје сaвремену политичку економију сa теоријом јaвног изборa, у звању ванредног професора, а нa Универзитету у Грaцу као професор по позиву предaје курсеве из економског рaзвојa и економске и политичке трaнзиције у југоисточној Европи.

Облaсти интересовaњa: Теоријa рaционaлног изборa и политичкa економијa демокрaтских устaновa.

Објaвио више рaдовa из облaсти: "Консолидaцијa демокрaтских устaновa у Србији после 2000. године"(2007), "Списи из политичке економије" (2010), "Теоријa игaрa. Основне игре и применa" (2015).

Књигу „Мaшинa зa рaсипaње пaрa“ написао на основу искуства стеченог током пет месеци у Министaрству привреде. То је инсaјдерскa причa из кaбинетa министрa привреде Сaше Рaдуловићa 2013-2014. где је био сaветник министрa.

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар