VIDEO Ljudska prava Skupština Socijalna zaštita

(VIDEO) Zakon o podršci porodica sa decom diskriminiše roditelje dece sa smetnjama u razvoju  

Jedna od tačaka dnevnog reda na sednici koja je zakazana za sredu, 6. decembra je i Zakon o finansijskoj podršci porodici sa decom. Na dnevnom redu će se naći 31 tačka, među kojima su brojni zakoni i gotovo je izvesno da vremena za raspravu i obrazlaganje amandmana na ovaj zakon neće biti, jer se on nalazi pod tačkom 21. Međutim, poslanici svakako mogu podneti amandmane u pisanom obliku, koji najčešće ne budu usvojeni ako ih podnosi opozicija.

Kao odgovorni narodni poslanici, mi u Dosta je bilo, trudimo sa da pročitamo sve predloge zakona čak i kada to deluje kao nemoguća misija zbog kratkog vremenskog roka koji nam nameće vladajuća koalicija. Kao članica skupštinskog Odbora za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjene siromaštva najpre sam analizirala zakone iz ove oblasti zajedno sa poslanicom Tatjanom Macurom koja je moja zamenica u tom odboru.

U Zakonu o finansijskoj podpšci porodici sa decom u članovima 12. i 17. naišle smo na diskriminatorne odredbe prema roditeljima dece s teškoćama u razvoju. Odredbe isključuju mogućnost da roditelji dece sa smetnjama u razvoju i invaliditetom ostvare prava koja su drugim roditeljima omogućena.

One glase: Član 12. stav 7. „Pravo na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.i član 17. stav 9. „Pravo na ostale naknade po osnovu posebne nege deteta ne može se ostvariti za dete za koje je ostvareno pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica.

Kako ovo može da izgleda u praksi?

Pre svega da razjasnimo šta je i čemu služi ostvareno pravo na dodatak za pomoć i neku drugog lica. To je materijalna podrška koja se ostvaruje prema Zakonu o socijalnoj zaštiti i korisnici tuđe nege i pomoći mogu biti deca i odrasle osobe sa invaliditetom. Najveća zabuna nastaje oko naziva ove materijalne podrške jer taj novac ne može i ne sme biti namenjen tome da neka osoba bude plaćena za brigu o nekome jer bi to praktično značilo da je to rad na crno.

Dakle, tuđa nega i pomoć nije novac kojim bi osoba sa invaliditetom trebalo nekome da daje platu, jer fizičko lice ne može da uposli drugo fizičko lice i da mu plaća poreze i doprinose. U uređenim zemljama ovo se zove „inkluzivni dodatak“ ili „dodatak za prevazilaženje barijera“  i namena tog novca je da osoba plati dodatne troškove koje ima zbog invaliditeta. Na primer, skuplji prevoz, udžbenike za slepe i slično. Troškovi života osoba sa invaliditetom su po pravilu veći i ovaj dodatak nikako se ne vezuje za radni status. Tako na primer odrasla osoba sa invaliditetom prima „tuđu negu i pomoć“ bilo da je zaposlena ili ne.

Kada je reč o deci, praksa bi trebalo da bude slična. Dete sa invaliditetom može biti bolesno ili zdravo isto kao i dete bez invaliditeta. Zbog toga je nejasno zašto se roditeljima dece sa smetnjama u razvoju uskraćuje pravo na naknadu po osnovu posebne nege deteta. Na primer, dete sa trajnim invaliditetom koje ide u školu i koje nije na bolničkom lečenju prima „tuđu negu i pomoć“ od momenta kada je odobren zahtev pa, najčešće, do kraja života. Ako su njegovi roditelji zaposleni i u nekom trenutku se desi da dete mora na operaciju i na duži oporavak nema razloga da roditelj ne dobije naknadu za vreme odsustva sa rada radi posebne nege deteta.

Uvidevši ove diskriminatorne odredbe pokušali smo da na sednici Odbora za rad otvorimo ovo pitanje. Sednici je prisustvala koleginica Tatjana Macura i postavila je to pitanje predstavnicima Ministarstva rada. Na snimku sednice jasno se vidi da je pomoćik ministra bio zatečen, a nevešto mu je pritekla u pomoć predsednica Odbora Vesna Rakonjac.

Kada dete ima poteškoće u razvoju to se odražava i utiče na celu porodicu. Roditelji dece sa teškoćama ulažu ogromne napore da porodica ostane komplentna i da se izbore sa svim sistemskim preprekama sa kojima se svakodnevno suočvaju. Umesto da se porodicama pomogne i da se rizik od siromaštva svede na minimum, ovakvim i sličnim odredbama porodice se dovode u još nepovoljniji položaj.

Dosta je bilo je podneo amandmane kojim se brišu sramne odredbe Predloga zakona i očekujemo da vladajuća većina pokaže minimum odgovornosti i usvoji naše amandmane.

Ljupka Mihajlovska

Narodna poslanica Dosta je bilo

Predsednica Foruma osoba sa invaliditetom i članica GO Dosta je bilo

_________ __ __. 12. i 17. Predloga zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom
Ljupka Mihajlovska

Ljupka Mihajlovska

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

  • Ovo je na žalost još jedan primer sa kakvim neznalica i ljudima bez skrenula imamo posla.
    Veoma štetan zakon.
    Bravo za poslanice.