Ljudska prava Saopštenje Šumadija

OO Dosta je bilo Kragujevac na 5. Konferenciji ženske parlamentarne mreže

Opštinski odbor Dosta je bilo Kragujevac učestvovao je u radu 5. Konferencije ženske parlamentarne mreže u Srbiji.

Ženska parlamentarna mreža je nestranačka, neformalna parlamentarna grupa koja deluje na načelu dobrovoljnosti, na demokratski i transparentan način. Osnovni ciljevi Ženske parlamentarne mreže su donošenje novih zakona i politika i nadzor sproveđenja aktuelnih zakonskih rešenja, posebno u oblasti zdravlja žena i porodice, suzbijanja nasilja nad ženama i decom u porodici, ekonomskog osnaživanja žena i obrazovanje žena i promocija ženskog znanja. Prioriteti Ženske parlamentarne mreže su :

  1. Podsticaj ženama u Srbiji za veće učešće u političkom i javnom životu
  2. Širenje svesti o ženskoj solidarnosti
  3. Afirmacija rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja

U duhu ovih ciljeva i prioriteta , na Konferenciji su se razmatrali efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i formirane su četri radne grupe koje su učestvovale u raspravama na sledeće četri teme:

  1. Od nacrta do predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti
  2. Žene i životna sredina
  3. Ekonomsko osnaživanje žena, žene na selu
  4. Zdravlje žena

Ovim saopštenjem opštinski odbor Dosta je bilo želi da upozna svoje sugrađanke i sugrađane sa svojim budućim aktivnim učestvovanjem i borbom za ostvarivanje svih navedenih prava i načela.

Neophodno je što pre uvesti Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti u skupštinsku proceduru i njegovom primenom poboljšati izjedenačiti položaj žena sa položajem muškaraca u svim sferama društvenog života. Na žalost, nov Zakon o rodnoj ravnopravnosti još uvek nije donet iako je koordinaciono telo izradilo tekst zakona. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ima određene zamerke, ali koje to je još uvek nejasno.
Pokret Dosta je bilo će nastaviti da insistira na što bržem donošenju zakona kao i da se bori protiv svih vrsta opstrukcija donošenju novog zakona.
Neophodno je stvoriti sistem koji će još efikasnije primenjivati Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Neophodno je ekonomsko izjednačavanje i osnaživanje žena. Prioritet i akcenat se stavlja na položaj žena na selu.
Neophodno je među ženama podići svest o bitnosti zdravlja. Od zdravlja žena zavisi kompletan razvoj porodice kao i razvoj samog društva.

Opštinski odbor Dosta je bilo Kragujevac biće orjentisan ka rešavanju problema žena i u skladu sa tim otvoren je za saradnju i inicijative žena iz svih struktura društva. Prevashodno, bavićemo se problemima žena i njihovih porodica, bilo da su socijalni, ekonomski ili politički.

Priključite nam se.
Dosta je bilo!

Irena Jandrić
Sekretar OO Dosta je bilo Kragujevac

DJB Kragujevac

DJB Kragujevac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar