Ljudska prava Saopštenje Šumadija

OO Dosta je bilo Kragujevac na 5. Konferenciji ženske parlamentarne mreže

Opštinski odbor Dosta je bilo Kragujevac učestvovao je u radu 5. Konferencije ženske parlamentarne mreže u Srbiji.

Ženska parlamentarna mreža je nestranačka, neformalna parlamentarna grupa koja deluje na načelu dobrovoljnosti, na demokratski i transparentan način. Osnovni ciljevi Ženske parlamentarne mreže su donošenje novih zakona i politika i nadzor sproveđenja aktuelnih zakonskih rešenja, posebno u oblasti zdravlja žena i porodice, suzbijanja nasilja nad ženama i decom u porodici, ekonomskog osnaživanja žena i obrazovanje žena i promocija ženskog znanja. Prioriteti Ženske parlamentarne mreže su :

  1. Podsticaj ženama u Srbiji za veće učešće u političkom i javnom životu
  2. Širenje svesti o ženskoj solidarnosti
  3. Afirmacija rodne ravnopravnosti na svim nivoima odlučivanja

U duhu ovih ciljeva i prioriteta , na Konferenciji su se razmatrali efekti primene Zakona o sprečavanju nasilja u porodici i formirane su četri radne grupe koje su učestvovale u raspravama na sledeće četri teme:

  1. Od nacrta do predloga zakona o rodnoj ravnopravnosti
  2. Žene i životna sredina
  3. Ekonomsko osnaživanje žena, žene na selu
  4. Zdravlje žena

Ovim saopštenjem opštinski odbor Dosta je bilo želi da upozna svoje sugrađanke i sugrađane sa svojim budućim aktivnim učestvovanjem i borbom za ostvarivanje svih navedenih prava i načela.

Neophodno je što pre uvesti Nacrt zakona o rodnoj ravnopravnosti u skupštinsku proceduru i njegovom primenom poboljšati izjedenačiti položaj žena sa položajem muškaraca u svim sferama društvenog života. Na žalost, nov Zakon o rodnoj ravnopravnosti još uvek nije donet iako je koordinaciono telo izradilo tekst zakona. Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja ima određene zamerke, ali koje to je još uvek nejasno.
Pokret Dosta je bilo će nastaviti da insistira na što bržem donošenju zakona kao i da se bori protiv svih vrsta opstrukcija donošenju novog zakona.
Neophodno je stvoriti sistem koji će još efikasnije primenjivati Zakon o sprečavanju nasilja u porodici.
Neophodno je ekonomsko izjednačavanje i osnaživanje žena. Prioritet i akcenat se stavlja na položaj žena na selu.
Neophodno je među ženama podići svest o bitnosti zdravlja. Od zdravlja žena zavisi kompletan razvoj porodice kao i razvoj samog društva.

Opštinski odbor Dosta je bilo Kragujevac biće orjentisan ka rešavanju problema žena i u skladu sa tim otvoren je za saradnju i inicijative žena iz svih struktura društva. Prevashodno, bavićemo se problemima žena i njihovih porodica, bilo da su socijalni, ekonomski ili politički.

Priključite nam se.
Dosta je bilo!

Irena Jandrić
Sekretar OO Dosta je bilo Kragujevac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar