Istočna Srbija Saopštenje

Bež’te slepci idu LAF-ovci

Korupcija nam je pojela državu. I postoji mantra da se protiv nje ne može. Da je ima svuda.

Danas, o borbi protiv korupcije odlučuju baš oni koji su i sami korumpirani. Jer, nije korupcija samo to da ste dali 200 evra lekaru ili 100 grama kafe na nekom drugom mestu da bi vam neko završio posao, za koji inače i prima platu.

Korupcijom je obuhvaćeno po samoj definiciji i partijsko zapošljavanje.

Sva sreća pa nas neka lica povezuju sa nekim poglavljima i nekim akcijama.

Skupštine svih jedinica lokalne samouprave u Srbiji, u skladu s Akcionim planom za Poglavlje 23 (aktivnost 2.2.10.37.), treba da do 30. juna 2017. godine usvoje svoje lokalne antikorupcijske planove i obrazuju stalno radno telo za praćenje i sprovođenje plana, u skladu sa modelom, koji je sačinila Agencija za borbu protiv korupcije. S obzirom koja je tema u pitanju normalno je da se kasnilo širom Srbije.

Prema LAP (Lokalni Antikorupcijski Plan), u borbu protiv korupcije treba da se uključe ljudi od integriteta, nevladini eksperti, novinari, analitičari i uopšte svi građani. Mehanizmi postoje, obavezna je i javna rasprava o LAP. Cilj je što veća participacija lokalne zajednice i građana.

Ti ljudi bi trebali da pomognu smanjivanje svih onih postojećih koruptivnih rizika – prevelikih ovlašćenja vlasti, odsustvo javnosti u radu, odsustvo odgovornosti i nadzora, prisustvo suvišnih procedura koje unose konfuziju.

Naša gradska vlast je imenovala radno telo za borbu protiv korupcije, tj članove lokalnog antikorupcijskog foruma (LAF). Članove tog tela možete videti u Službenom listu grada Smedereva (strana 137).

Gledajući imena, nekoliko članova je vrlo blisko sa gradonačelnicom dok svi ostali rade pri gradskoj upravi. Svoji kontrolišu svoje, tako se zamišlja pomenuta kontrola kopruptivnih rizika?

Drugo, ovo radno telo nije formirano odlukom Skupštine, nego ukazom.

Javne rasprave nije bilo, a ako gradske vlasti kažu da jeste, onda je ona održana bez prisustva javnosti.

Borba protiv korupcije se nastavlja. Na papiru doduše, i zato što to poglavlje 23 zahteva.

A ne zato što postoji interes da se korupcija iskoreni ili da javni interes postane prioritet.

Postoji interes da se ovaj grad privatizuje kako stvari stoje, ako već nije.

Naš pokret će insistirati na ukazivanju koruptivnih radnji i punom sprovođenju LAP kada se usvoji, ako se usvoji. A i ako se ne usvoji.

DJB Smederevo

DJB Smederevo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar