Beograd Politika

Koalicioni sporazum DJB i Dveri za Beogradske izbore

Koalicija između Dosta je bilo i Dveri za lokalne izbore u Beogradu i Boru je izazvala svojevrsan šok na učmaloj srpskoj političkoj sceni i zapretila da iz temelja promeni status kvo. Lažni narativi u medijima su učinili da glasači pomisle da je razgovor između ideološki različitih opcija nemoguć. Ovom koalicijom pokazujemo da je navažnije podela u društvu u stvari na poštene ljude koji žive od svog rada i privilegovane partijske ljude koji kao paraziti žive na grbači drugih.

Gotovo 30 godina na vlasti se na različitim nivoima smenjuju isti. Malo su pozicija, malo opozicija. Ono što je zajedničko i jednima i drugima je da kada su na vlasti rade iste stvari – učestvuju u korupciji, potpisuju tajne ugovore, partijski zapošljavaju svoje kadrove, zloupotrebljavaju svoje resurse, i to je slika srpske političke scene otkad imamo višestranačje u Srbiji.

Potreban je otklon od takve politike. Oni su već probali, pokazali su koliko umeju. Mi mislimo da može mnogo bolje i da sve počinje od uvođenja reda. Na ovim izborima građani će zaista imati izbor, i to listu br 7.  ”Dosta je bilo i Dveri – Da ovi odu, a da se oni ne vrate“. Jeste, razlikujemo se po mnogim političkim pitanjima, međutim, mi smo na kraju pošteni ljudi koji su pronašli stvari koje ih spajaju. Oko čega smo se dogovorili? Dogovorili smo se da osnov svega mora da bude borba protiv korupcije, borba protiv partijskog zapošljavanja, borba protiv partijske države. Dogovorili smo se da je to prethodno pitanje svih naših drugih pitanja.

Sve ideološke razlike koje postoje među nama će ostati. Niti će Dosta je bilo promeniti svoju politiku, niti će Dveri promeniti svoju. Mi nismo dogovarali neku frankenštajn ideologiju. Glasači mogu da budu mirni što se toga tiče. Svi koji pokušavaju da DJB ili Dverima podmetnu da smo promenili politiku jednostavno obmanjuju građane. Ova tehnička koalicija šalje poruku da ne pristajmo na nameštenu igru Kurte i Murte, da ne pristajemo na status kvo, da ozbiljni ljudi koji žele najbolje svojoj zemlji mogu da pođu od stvari koje ih spajaju.

Da ne bi dalje pričali i objašnjavali, pročitajte oko čega smo se tačno dogovorili. Toga je zaista mnogo. Očigledno da postoji mnogo stvari koje nas spajaju. Za sva pitanja koja nisu navedena u ovom sporazumu, i Dosta je bilo i Dveri će nastaviti da zastupaju svoju politiku.

S P O R A Z U M

O OBRAZOVANJU GRUPE GRAĐANA

Član 1.

Mi, dole potpisani državljani Republike Srbije sa biračkim pravom u Beogradu, sporazumeli smo se da u skladu sa Zakonom o lokalnim izborima (“Službeni glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US i 54/2011), a radi učešća na izborima za odbornike Skupštine grada Beograda raspisanim za 4. mart 2018. godine, osnujemo grupu građana pod nazivom:

Grupa građana DOSTA JE BILO I DVERI –

DA OVI ODU, A DA SE ONI NE VRATE

Grupa građana će u svojstvu podnosioca izborne liste, nadležnoj izbornoj komisiji podneti izbornu listu kandidata za izbor odbornikaSkupštine grada Beograda, pod nazivom:

DOSTA JE BILO I DVERI –

DA OVI ODU, A DA SE ONI NE VRATE

Član 2.

Grupu građana osnivamo rukovođeni sledećim ciljevima i principima:

 • Borba protiv korupcije u svim njenim oblicima: partijsko zapošljavanje, namešteni tenderi, burazerska ekonomija, kupovina glasova, nezakonit uticaj na medije, zastrašivanje zaposlenih u javnom sektoru
 • Potpuna transparentnost: potpuna javnost u radu javnog sektora. Mesečno objavljivanje izvršenja budžeta, popis i procena imovine, javna objava svih ugovora, javne sistematizacije radnih mesta
 • Ukidanje partijskog zapošljavanja i prateće negativne selekcije. Javno utvrđeni kriterijumi za ocenu rada svih državnih institucija, državnih preduzeća i javnih ustanova
 • Javni konkrusi i javne biografije svih funkcionera, načelnika, direktora i članova upravnih i nadzornih odbora
 • Neposredno učešće građana u ostvarivanju lokalne samouprave putem građanskih inicijativa i raspisivanjem lokalnih referenduma u pitanjima iz nadležnosti grada Beograda
 • Decentralizacija Beograda. Prenošenje nadležnosti i izvornih prihoda sa grada na opštine
 • Objava svih ugovora koje je grad potpisao u prošlosti: od fontana, jarbola i javne rasvete, do Bus Plus-a i mosta na Adi
 • Raskid ugovora za naplatu karata sa privatnim firmama i vraćanje tog procesa u nadležnost  JKP „GSP Beograd“
 • Prepolovljena cena mesečnog gradskog prevoza: 1.500 din mesečno u Zonama 1. i 2., i 2.500 din mesečno u Zonama 3. i 4.
 • Izrada celovitog plana saobraćajnog sistema u gradu i okolini
 • Promena Generalnog urbanističkog plana, obustavljanje projekta Beograda na vodi, konkurs za urbanističko rešenje Savskog amfiteatra i izrada svih detaljnih urbanističkih planova
 • Rušenje bespravno podignutih objekata počev od Savskog nasipa, pokretanje sudskih postupaka protiv divljih investitora i usvajanje kodeksa gradnje
 • Pravilno oporezovanje neizgrađenog građevinskog zemljišta kao najvrednijeg resursa svake metropole, od Luke Beograd do svih drugih lokacija do kojih su u pljačkaškim privatizacijama došli različiti tajkuni i tajkunčići
 • Podrška porodicama sa decom
 • Besplatni vrtići za svu decu i izgradnja nedostajućih vrtića
 • Besplatni udžbenici za svu decu u svim osnovnim školama
 • Besplatni udžbenici za svu decu u svim srednjim školama
 • Besplatan prevoz za svu decu u osnovnim i srednjim školama i studente
 • Uvođenje kanalizacije u sva mesta i sve delove grada
 • Povećanje budžeta za kulturu kroz uvođenja vaučera za sve građane
 • Osnivanje Venture Capital industrije u Beogradu koja će od Beograda napraviti centar IT industrije na Balkanu
 • Osnivanje zadruga u prigradskim opštinama koje će štiti interese individualnih poljoprivrednih domaćinstava
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje  ruralnih teritorija Beograda
 • Smanjenje poreza na imovinu za domaćinstva
 • Smanjenje poreskog i birokratskog opterećenja, smanjenje papirologije
 • Unapređivanje turističke ponude kojom Beograd može da se predstavi domaćim i inostranim gostima

Član 3.

Za zastupanje Grupe građana ovlašćujemo Vojina Biljića Beograda, ul., JMBG  (u daljem tekstu: Zastupnik GG).

Zastupnik GG je jedini ovlašćen da ispred  Grupe građana podnese izbornu listu, potpisuje i predaje dokumente izbornoj komisiji za izlazak na izbore i preduzima sve druge pravne i faktičkeradnje u ime  Grupe građana.

Član 4.

Za finansiranje Grupe građana će se koristi namenski račun otvoren u banci banka a.d. Beograd,  račun broj  koji se vodi na ime zastupnika grupe građana iz člana 3. ovog sporazuma.

Član 5.

Ovaj sporazum se može menjati samo uz zajedničku pismenu saglasnost iz Beograda, ul., JMBG, i  iz Beograda, ul., JMBG    i saglasnost najmanje tri druga potpisnika ovog sporazuma.

U Beogradu, dana 19.01.2018. godine.

Polazeći od činjenica da je postojeći partokratski sistem duboko ogrezao u kriminal, korupciju, potpuno odsustvo odgovornosti, kao i da su svi ostali politički subjekti participirali u vlasti i čine deo tog sistema, u želji za suštinskom promenom takvog sistema, političke organizacije Dosta je bilo i Srpski pokret Dveri potpisuju

D E K L A R A C I J U

O SARADNJI NA LOKALNIM IZBORIMA RASPISANIM ZA 4. MART 2018. GODINE

 1. Uz puno uvažavanje različitih ideologija i pogleda na različita društvena pitanja, podrazumevajući punu saglasnost oko demokratskog sistema vlasti, nezavisnih grana vlasti i institucija sistema, slobodnih izbora, slobode medija, pravne države, vladavine prava i slobode i prava svakog pojedinca, glavna zajednička tema kampanje i tačka okupljanja Potpisnika deklaracije je borba protiv korupcije, partokratije i partijske parazitske države. Ta borba protiv korupcije i partijske države podrazumeva borbu protiv partijskog zapošljavanja, burazerske ekonomije, nameštenih tendera, partijskog reketa, pretvaranja Srbije u zemlju jeftine radne snage, borbu za potpunu transparentnost države, privatnost građana, javne konkurse, odgovornost države prema građanima i uvođenje potpune odgovornosti svih javnih funkcionera i državnih službenika.

Ova deklaracija je temelj svakog sporazuma o tehničkoj, predizbornoj saradnji. Potpisnici deklaracije će imati svoje posebne odborničke klubove nakon sprovedenih izbora i potpuno samostalno i nezavisno voditi svoju politiku.

 1. Osnovni princip saradnje Potpisnika deklaracije je baziran na zajedničkoj borbi protiv korupcije, čiji su ključni elementi sistem odgovornosti i potpuna transparentnost države na svim nivoima. Potpuna transparentnost je detaljno definisana u Prilogu 1. koji je sastavni deo ovog sporazuma, odnosi se na sve organe državne uprave, sva javna preduzeća, zavode, ustanove, sve direktne i indirektne korisnike budžetskih sredstava, kao i sva privredna društva i druga pravna lica u kojima država ima većinsko vlasništvo i sadrži:
 1. Za svaki dinar mora da se zna na šta je potrošen, po kom ugovoru i kom pravnom licu je izvršena uplata, za sve javne nabavke objavljena sva dokumentacija
 2. Broj zaposlenih po svakom osnovu, sistematizacija radnih mesta, merila radnog učinka, javne biografije svih rukovodilaca, javni konkursi
 3. Popis i procenu vrednosti pokretne i nepokretne imovine, svih dugovanja i potraživanja, svih sudskih sporova
 1. Potpisnici deklaracije se obavezuju da neće praviti predizbornu ili postizbornu koaliciju, ulaziti u vlast, direktno ili indirektno preko direktorskih, zameničkih i savetničkih mesta u javnom sektoru, sa SNS, strankama koje su u koaliciji sa SNS na bilo kom nivou i drugim strankama vladajućeg režima.
 2. Potpisnici deklaracije se obavezuju da neće praviti predizbornu ili postizbornu koaliciju, ulaziti u vlast, direktno ili indirektno preko direktorskih, zameničkih i savetničkih mesta u javnom sektoru, sa bilo kojom političkom organizacijom koja na bilo kom nivou vlasti ne poštuje princip potpune transparensti iz tačke 2. ove deklaracije.
Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentari

Klikni ovde da postaviš komentar

 • Najbolja stvar koje je mogla da se dogodi na srpskoj politickoj sceni.
  Konacno da se da se Srbi sloze uprkoz razlikama sa ciljem ostvarivanja zajednickih ciljeva i borbi protiv zajednickog neprijatelja.
  Nadam se da ce saradnje biti i u buducnosti kada god se za to ukaze prilika i sa nekim drugim strankama i pokretima.

 • Kristalno je jasno sve o cemu govorite, ali ljudi u ovoj zemlji ne razumeju vas jezik. Osnovno nerazumevanje konstantno pokazuju prema cetiri pojma koja vas jasno karakterisu i izdvajaju od svih drugih, a to su: sistem, pravilo, princip i doslednost. Bez obzira na ovu cinjenicu, hvala vam sto nam dajete nadu. Ima nas, koji ne samo da razumemo o cemu govorite, vec ste nam dokazali da tako i istinski razmisljate, sto je neuporedivo vaznije…

 • Kojim odlukamja i na koji način donetim je došlo do ovog sporazume, kako se izjašnjavalo članstvo obe strane, dakle kako je ostvaren legitimitet odluke o ovom sporazumu?

  • Demokratski, kako drugo. Glasali ljudi. Mislim da je u pitanju Glavni odbor DJB. On ima oko 80 ljudi, tj. predstavnike iz svih opština. Recimo moj lokalni odbor je takođe glasao za saradnju, ja sam bio od onih koji su bili protiv, mislim da su nam političke opcije previše različite u nekom stvarima, ali šta da se radi. Takva je demokratija. Čak mi je i nekako drago ako se ispostavi da različitosti mogu da sarađuju. Mislim da nam to generalno treba kao društvu.

 • Meni se lično ne sviđaju Dveri ni u kom smislu, iz čega sledi da mi se ne mogu dopasti ni kombinacije sa njima! DJB je trebalo da ide sam svuda i da bude strpljiv jer vreme radi za njih!

 • Puno sreće vam želim. Podržavam svaku rječ iz ovog teksta i neka tako ostane.
  „Ljudi se vežu za rječ, a volovi za rogove“.

 • Ovo su odavno čekali svi pošteni građani Srbije. Sada zaista građani imaju izbor za koga da glasaju a ko nije uprljao svoj obraz i ruke . Sada još ostaje da dobro ispromovišete ovu novu koaliciju a za to svakako imate ogroman motiv jer vam je program besprekoran. Nadam se da će se slično dogoditi i na lokalu u ostalim mestima Srbije pri prvim narednim izborima i želim vam puno sreće da uspete u onome što ste zamislili. Srećno i do pobede !

 • Čitajući Vaš koalicioni sporazum, ne mogu da ne primetim dve stvari:

  1. Odustajanje od BAREM pokušaja sređivanja sitaucije vezane za nepovoljne kredite građana, sa naglaskom na kredite indeksiranje u švajcarskim francima. Očigledno je da svim političkim grupacijama više nije interesantno ni deklarativno zameranje sa bankarskim lobijima, pa ste manje-više jedinu istu stavku koju ste na predhodnim izborima i DJB i Dveri isticali, brže-bolje izbacili za ove izbore.

  2. Višestruko navođenje „problema“ sa BusPlus-om, odnosno raskidanje ugovora, drastično smanjenje cena, vraćanje naplate u ruke GSP Beograd, reforma saobraćajne mreže i slične manje-više nemoguće stvari. Ako se zna, da jedan od vodećih članova „Dveri“ ima privatne neraščisćene odnose (višestruke sudske tužbe) sa jednim od vlasnikom BusPlus-a, onda je jasno da pokušavate privatne interese da provučete kao zajednički interes.

  Iz samo ova dve stvari jasno je da se koalicija DJB – Dveri nikako ne bori za poštenu i društveno-odgovornu Srbiju, već isključivo za priliku da umesto ovih sada i onih nekada, na vlast dođu oni.

  Sve u svemu, ovom koalicijom ste postigli da od simpatizera DJB postanem bivši simpatizer DJB.

  Hvala Vam na svemu i pozdrav,
  Vladimir

  • 1. Rešavanje pitanja kredita u švajcarcima je republička tema i nalazi se u našem programu za parlamentarne izbore. Naravno da nismo odustali od toga ali nije nadležnost grada.
   2. BusPlus je primer koruptivnog posla i u skupštini grada ćemo se zalagati da se raskine ugovor. I to važi za sve slične poslove. Reforma GSP je takođe u našem programu. U vezi navodnih privatnih nerasčišćenih odnosa između pripadnika Dveri i BusPlus-a, to je najbolje da vidite sa njima.

 • A šta ako je narod tako nakrivo nasađen da jednostavno ne može da prepozna prave vrednosti i da je osuđen da večno baulja kroz mrak, povlačen za rukav i usmeravan od malog broja ljudi kojima mora da veruje jer drugima ne može? Šta ako je opcija da „ovi odu“ nemoguća bez cene da se „oni vrate“? Šta ako smo toliko zastranili da ne možemo da izaberemo dobro, već samo što manje loše?
  Nisam siguran da je vaša odluka da se distancirate od ovih koji „ne treba da se vrate“ u interesu Srbije. Oni su manje zlo od trenutnog. Možda bi uz vašu pomoć bili još malo manje loši, a osetno bolji od ovih.
  Možda vaša odluka ostavlja „ove“ na vlasti još 5 do 10 godina. Možda…
  Da li nekad zbog opšteg interesa treba prihvatiti vama neprihvatljivo, progutati ponos, opsovati Boga i zagristi jabuku za koju ste sigurni da je crvljiva i gnjila, ali, eto, taj čin nekome drugome – možda baš vašem narodu – donosi nešto dobro?