Војводина

ДЈБ Зрењанин: Позив опозицији ради заједничког захтева градској власти

Градски одбор ДЈБ Зрењанин позвао је све опозиоционе странке и групе грађана на подношење заједничког захтева градској власти. Предлог заједничке иницијативе садржи све предрадње које би морале да се обаве пре било какве брзоплете одлуке да се постројење за пречишћавање воде откупи.

Позвани су: ДС, ЛСВ, СРС, Двери, ПСГ, група грађана “Наш град наша ствар”.

Уговор о јавној набавци услуге пречишћавања питке воде за град Зрењанин потписан је 2015. Град је тим уговорм требало да добије чисту воду плаћајући само услугу пречишћавања. Уместо тога, када је изградња постројења приведена крају и постројење пуштено у пробни рад, сазнали смо да овако замишљено пречишћавање воде није по закону. По Закону о коминалним делатностима, свим пословима у вези са дистрибуцијом пијаће воде укључујући и пречишћавање може да се бави само предузеће које је потпуно у власништву локалне самоуправе. Због непознавања закона обе уговорне стране: представника града Зрењанина као наручиоца и Синертека д.о.о. као извршпиоца услуге пречишћавања, овај уговор неће заживети.

Силом прилика намећу се два лоша изнуђена решења:

  1. Раскид уговора по члану 20. потписаног уговора услед штетне промене закона.

  2. Откуп постројења.

ЗАХТЕВ

Из медија смо сазнали да градска власт намерава да откупи постројење за пречишћавање воде. Откуп сада када је све готово, могућ је једино директном погодбом, мимо Закона о јавним набавкама. Да се не би догодило да се изграђено постројење откупи брзоплето, без икакве контроле, па тек после да се открива шта је купљено, саставили смо списак радњи које морају да претходе одлуци.

Захтевамо од градске власти да пре одлуке о откупу постројења за пречишћавање воде уради следеће:

  1. Изврши детаљан увид и сачини извештај о изграђености свих линија постројења за пречишћавање воде. Затражи мишљење стручног надзора који је (ако је) био ангажован на надзирању радова приликом изградње.

  2. Провери да ли је сва уграђена опрема нова. Затражи на увид гарантне листове. Ако има половне опреме, да састави списак уз кратак технички опис.

  3. Прикупи извештаје о испитивању квалитета пречишћене воде од стране акредитоване лабораторије приликом пробног рада. Ако испитивања нису вршена, да захтева да се то уради.

  4. Прикупи извештаје о измереним вредностима протока пречишћене воде (сатног / дневног / недељног) и измереним вредностима притисака на улазу и излазу из постројења приликом пробног рада. Ако ова мерења нису вршена, да захтева да се мерења ураде.

  5. Прикупи извештаје о измереној количину отпадне воде као технолошког нуспроизвода приликом пробног рада. Ако мерење није вршено, да захтева да се мерење уради.

  6. Све горе наведено јавно објави.

  7. Објави уговор са регистрованом депонијом о одлагању муља на који је извођач услуге по уговору обавезан

Извештаји ће нам пружити прилику да се упознамо са изграђеним постројењем. Тек након потпуног упознавања са постројењем и упоредном анализом измерених вредности са уговореним, моћи ћемо да донесемо одлуку о откупу постројења. Затим, ако одлука буде да се постројење откупи, на основу сазнања из извештаја, узимајући све у обзир, моћи ћемо да понудимо цену.

 

Градски одбор
Доста је било Зрењанин

Ознаке
ДЈБ Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар