Образовање Политика Саопштењe

Ко је неовлашћено издавао докторске дипломе?

Сто доктора наука има неважеће докторске дипломе које су им у протеклих 15 година неовлашћено издали неакредитовани факултети.

Према Извештају о неовлашћеном издавању диплома доктора наука утврђеном у поступку акредитације спроведеном у периоду 15.07.2015 – 09.02.2018. више од пола спорних диплома су дипломе доктора менаџмента, 18 је диплома доктора економских наука, 7 диплома доктора права и правне науке, а 8 доктора рачунарске науке.  

У области филолошких, педагошких и социолошких наука спорно је 6 докторских диплома, једна из области политичких наука, једна диплома доктора културолошких наука и једна докторска диплома географске науке.

Извештај који су направили Национални савет за високо образовање и Комисија за акредитацију и проверу квалитета, детаљно наводи универзитете и факултете који нису били акредитовани, а организовали су одбране докторских дисертација.

Појединачно, највише неовлашћених диплома издато је на Факултету за индустријски менаџмент Крушевац, чак 16, а који никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација.

На листи универзитета који су издавали спорне дипломе су Европски универзитет Београд, Мегатренд, Универзитет Алфа Браћа Карић, Универзитет Едуконс Нови Сад, Привредна академија Нови Сад, Сингидунум, Унион, Унион Никола Тесла и Универзитет у Новом Пазару у власништву народног посланика и СНС коалиционог партнера Муамера Зукорлића. (У ПРИЛОГУ ЈЕ ЦЕО ИЗВЕШТАЈ).

Доста је било захтева од министра Младена Шарчевића да под хитно поништи више од 100 докторских диплома које су издали факултети који нису имали акредитацију.

Истовремено, апелујемо на министра Шарчевића да настави да истражује остале случајеве спорних диплома, као и да захтева од високошколских установа да обавезно обавесте своје студенте и јавност да ли су акредитовани за студије које изводе.

Подсећамо да по закону о високом образовању (чл. 127) министар просвете, по службеној дужности, поништава диплому коју је издала неовлашћена организација.

Пракса издавања оваквих диплома угрожава српски образовни систем, јер деградира докторске студије које се изводе на акредитованим унверзитетима.

 

КРАЋИ ПРЕГЛЕД:

ЕВРОПСКИ УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ МЕНАЏМЕНТ, БЕОГРАД

Факултет за интернационални менаџмент, Београд, Европског универзитета у

Београду, никада пре 20.09.2010. године није стекао законско овлашћење да прима

пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских

дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука из научне области

ИнтернациФонални менаџмент.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације 2000-2001

Научна област дисертације Интернационални менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА, БЕОГРАД (Раније Факултет за менаџмент малих предузећа у Београду)

Овај факултет никада пре 23.04.2010. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације 2007. година

Научна област дисертације Менаџмент

 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАВАЊЕ ДИПЛОМА ДОКТОРА НАУКА ПРИ САМОМ УНИВЕРЗИТЕТУ

Европск универзитет у Београду, никада пре 20.09.2010. године није стекао законско овлашћење да при самом универзитету, односно при његовим факултетима прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука из научне области Интернационални менаџмент.

Дипломе доктора наука неовлашћено издате при самом Европском универзитету у Београду: 3

Датум одбране докторске дисертације 2005-2008

Научна област дисертације Интернационални менаџмент

 

МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ, БЕОГРАД

 

ГЕОЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ, БЕОГРАД

Овај факултет никада пре 03.07.2009. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације 01.10.2007.

Научна област дисертације – Економске науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ НАУКЕ, БЕОГРАД

Факултет за компјутерске науке у Београду, Мегатренд универзитета у Београду никада пре 2015. године није стекао законско овлашћење за обављање делатности докторских студија. Самим тим није стекао овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 3

Време одбране докторске дисертације 2011-2013.

Научна област дисертације – Рачунарске науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА КУЛТУРУ И МЕДИЈЕ У БЕОГРАДУ

никада пре 29.10.2010. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Време одбране докторске дисертације 2008-2009.

Научна област дисертације – Културолошке науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ДРЖАВНУ УПРАВУ И АДМИНИСТРАЦИЈУ, БЕОГРАД

никада пре 29.05.2009. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације 28.11.2008.

Научна област дисертације – Правне науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У БЕОГРАДУ

никада пре 03.07.2009. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 5

Време одбране докторске дисертације 2004-2007.

Научна област дисертације – Економске науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ У ПОЖАРЕВЦУ

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације 11.05.2007.

Научна област дисертације – Економске науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ „АЛФА БК“, БЕОГРАД (РАНИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТ „БРАЋА КАРИЋ“ У БЕОГРАДУ, ОДНОСНО АЛФА УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ)

 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, НОВИ САД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Датум одбране докторске дисертације 2009.

Научна област дисертације – Менаџмент и бизнис

 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ У СПОРТУ, БЕОГРАД

никада пре 23.04.2010. године није стекао 17 законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 3

Датум одбране докторске дисертације 2006-2007.

Научна област дисертације – Менаџмент у спорту

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА И ДИПЛОМИРАНИХ ЕКОНОМИСТА ЗА РУКОВОДЕЋЕ КАДРОВЕ У ПРИВРЕДИ (ФОРКУП), НОВИ САД

у никада пре 21.06.2013. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације 11.07.2012.

Научна област дисертације – Менаџмент и бизнис

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИ МЕНАЏМЕНТ У НОВОМ САДУ

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Датум одбране докторске дисертације 2005-2012

Научна област дисертације – Менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА СТРАНЕ ЈЕЗИКЕ, БЕОГРАД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације 2008-2010.

Научна област дисертације – Филолошке науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ ЕДУКОНС, СРЕМСКА КАМЕНИЦА

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, НОВИ САД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације 11.05.2015.

Научна област дисертације – Правне науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА“, НОВИ САД (раније ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА, НОВИ САД)

 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, НОВИ САД

никада није стекао законско овлашћење да 25 прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 12

Време одбране докторске дисертације  2006-2008.

Научна област дисертације – Менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА И ДИПЛОМИРАНИХ ЕКОНОМИСТА ЗА РУКОВОДЕЋЕ КАДРОВЕ У ПРИВРЕДИ (ФОРКУП), НОВИ САД

никада пре 21.06.2013. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Време одбране докторске дисертације  2012.

Научна област дисертације – Право

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 3

Време одбране докторске дисертације  2008-2012.

Научна област дисертације – Менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ДИПЛОМИРАНИХ ПРАВНИКА ЗА ПОТРЕБЕ ПРИВРЕДЕ И ПРАВОСУЂА – ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА У НОВОМ САДУ

никада пре 11.09.2006. године није
стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да
организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе
доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације  2004-2005.

Научна област дисертације – Правне науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ СИНГИДУНУМ, БЕОГРАД

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ЕВРОПСКЕ ПРАВНО-ПОЛИТИЧКЕ СТУДИЈЕ, НОВИ САД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације  28.05.2012.

Научна област дисертације – Политичке науке

 

ФУТУРА – ФАКУЛТЕТ ЗА ПРИМЕЊЕНУ ЕКОЛОГИЈУ, БЕОГРАД

никада пре 13.07.2012. године није стекао законско овлашћење за обављање делатности докторских студија. Самим тим није стекао овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука

Време одбране докторске дисертације  2009-2012.

Научна област дисертације – Науке о заштити животне средине

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације  21.04.2011.

Научна област дисертације – Географске науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ УНИОН, БЕОГРАД

 

БЕОГРАДСКА БАНКАРСКА АКАДЕМИЈА – ФАКУЛТЕТ ЗА БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И ФИНАНСИЈЕ, БЕОГРАД

никада пре 10.10.2014. године није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације  2011-2012.

Научна област дисертације – Економске науке

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ, КРУШЕВАЦ ОДНОСНО ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНО ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ У МЛАДЕНОВЦУ

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе магистра наука односно доктора наука у области ИНДУСТРИЈСКИ МЕНАЏМЕНТ.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 16

Време одбране докторске дисертације  2007- 2013.

Научна област дисертације – Индустријски менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС, БЕОГРАД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Време одбране докторске дисертације  2007-2008.

Научна област дисертације – Економске науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ „УНИОН-НИКОЛА ТЕСЛА“ , БЕОГРАД

 

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНАЏМЕНТ, СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Време одбране докторске дисертације  2012-2016.

Научна област дисертације – Менаџмент

 

ФАКУЛТЕТ ЗА ПРЕДУЗЕТНИЧКИ БИЗНИС, БЕОГРАД

никада није стекао законско овлашћење да прима пријаве докторских дисертација нити да организује одбране докторских дисертација па самим тим ни да издаје дипломе доктора наука.

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 1

Датум одбране докторске дисертације  04.12.2014.

Научна област дисертације – Економске науке

 

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, НОВИ ПАЗАР

 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ЕКОНОМСКЕ НАУКЕ

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Време одбране докторске дисертације  2010-2013.

Научна област дисертације – Економске науке

 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПРАВНЕ НАУКЕ

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 2

Време одбране докторске дисертације 2010-2015.

Научна област дисертације – Правне науке

 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ РАЧУНАРСКЕ НАУКЕ ОДНОСНО ИНФОРМАТИКА

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 5

Време одбране докторске дисертације 2007-2016.

Научна област дисертације – Рачунарске науке/информатика

 

НЕОВЛАШЋЕНО ИЗДАТЕ ДИПЛОМЕ ДОКТОРА НАУКА У НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ФИЛОЛОШКЕ НАУКЕ, НАУЧНОЈ ОБЛАСТИ ПЕДАГОШКЕ НАУКЕ ОДНОСНО СОЦИОЛОШКЕ НАУКЕ

Број лица којим је неовлашћено издата диплома доктора наука 4

Време одбране докторске дисертације 2007-2013.

Научна област дисертације – Филолошке науке / Педагошке науке / Социолошке науке

 

IZVESTAJ NSVO I KAPK NEZAKONITI DR

Доста је било

Коментари

Кликни овде да поставиш коментар

  • ODLICAN tekst svaka cast.
    U gradskoj upravi Beograd vlasnici bas ovih diploma su na odgovornim mestima nacelnik, rukovodilac, sekretar.
    Strucni zaposleni se sikaniraju i maltretiraju nemaju mogucnost strucnog napredovanja ili karijernog napredovanja kao i usavrsavanja jer ovakvi sa diploma su zauzeli mesta i unistavaju Beograd i celu gradsku upravu Beograd.
    DO POBEDE.
    Jovancevic

  • Сигурно је на први поглед потпуно оправдано решење и захтев који Доста је било предлаже за прилично “механичко”, “инжењерско” уређивање поремећеног високошколског система у погледу стицања научних звања магистра и доктора наука, по принципу “извади и одстрани покварене делове”. Али, будући да је и један човек, па поготово и друштвени систем, много сложенији од сваког машинског система, утолико је поремећај дубљи и решење теже. У конкретном случају, највећа би грешка, чини ми се, била неправедно оптужити СВЕ докторанде који су ЗАРАДИЛИ дату диплому да су је незаслужено добили, или да су сами криви што нису проверили да ли су институције имале права да организују одбране докторских дисертација. Чак ни по ДАНАШЊИМ мерилима свакако не би били сами криви, јер иако је законом уређено да ПОСТОЈЕ И ЗВАНИЧНО СЕ ОБЈАВЉУЈУ АКРЕДИТОВАНЕ УСТАНОВЕ, ШТО ПО ТАДАШЊЕМ ЗАКОНУ НИЈЕ БИО СЛУЧАЈ, па ни пракса у менталитету студената, ни за шта се не сме оптужити жртва, него злочинац! У стварности, и онда као и сада, ДРЖАВА ЈЕ ТА, А НЕ СТУДЕНТИ, КОЈА МОРА ДА ВОДИ РАЧУНА ДА ЛИ ТОЛИКИ БРОЈ УНИВЕРЗИТЕТА БЕЗ ПОТРЕБНИХ САГЛАСНОСТИ ЈАВНО ИЗВОДИ ДЕО СВОЈЕ ДЕЛАТНОСТИ. Како данашње Министарство просвете наводи у свом мишљењу о овој теми на свом сајту http://www.mpn.gov.rs/validnost-doktorskih-diploma/, НИ МНОГИ ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТИ НИСУ У ТО ВРЕМЕ ИМАЛИ ПОТРЕБНУ САГЛАСНОСТ ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ ОДБРАНА ДОКТОРСКИХ ДИСЕРТАЦИЈА, што би се открило када они дођу на ред за акредитацију, па би се тек онда откриле размере овог проблема за функционисање целог високошколског система Републике Србије! Толике размере проблема неусаглашене праксе са тада важећим законом сигурно показују немоћ државе, односно оних који су били у јавној управи, да уреди једну од најважнијих делатности једне државе. За то су најмање криви студенти докторанди. Вероватно су више криви универзитети и факултети – опет ни ту не треба све ставити у исти кош, него проверити часну намеру сваког од њих понаособ, читаве процесе, све процедуре до стицања докторских диплома – што је опет тешко, с обзиром да неки од њих не постоје или су променили власнике. Највећу одговорност која потиче од највећих овлашћења сигурно има тадашње Министарство просвете и Влада Републике Србије. Нажалост, морамо се сложити да сви наведени обзири омогућавају онда и појединцима и појединим институцијама да некажњено прођу са неадекватним процедурама и садржајима докторских дисертација. Све то показује дубину поремећаја нашег друштвеног система.