Војводина

Ко је одговоран за фабрику воде у Зрењанину?

Шест месеци након одржаног тајног састанка, на коме су били присутни представници локалне самоуправе (наручиоци услуге пречишћавања воде), републичке владе, „Групе Зилио“ (извршиоца услуге пречишћавања питке воде) и банке, ништа се није догодило.

Од представника „Групе Зилио“, смо преко медија сазнали да тада понуђена цена за откуп још увек није прихваћена, те да ће тужити државу јер им онемугућава да продају услугу пречишћаванаја воде по склопљеном уговору. Зилио тврди да за постројење које су за ту сврхи изградили има валидну грађевинску дозволу и да је постројење технички примљено.

Иако је постројење за пречишћавање наводно готово (Град Зрењанин нема чисту воду , „Група Зилио“ не може да продаје ускугу пречишчавања воде) јер нема дозволу. За потпуно разумевање ситуације у којој се сада налазимо неопходно је знати неколико ствари.

Не улазећи у ваљаност расписаног тендера за услугу пречишћавања воде, Законом о планирању и изградњи регулисано је све што се тиче изградње постројења почев од студије изводљивости до пуштања у рад готовог исправног постројења.

Законом о комуналним делатностима регулисане су комуналне делатности. По том закону члана 2. став 3. тачка 1) дефинисана је комуналну делатност снабдевање водом за пиће.

Затим је чланом 3.став 2 тачка 1) дефинисано шта тачно овај закон подразумева под “снабдевање водом за пиће”.

Због важности цитирам: “снабдевање водом за пиће је захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача…“

На крају чланом 5 став 2 дефинисано је да се комуналном делатношћу из члана 2 став 3 тачка 1), дакле
снабдевањем водом за пиће (укључујући и пречишћавање), може бавити само ЈП или акционарско друштво чији је једини власник јединица локалне самоуправе.

Произилази дакле да је могуће имати технички исправно постројење по Закону о изградњи које ипак не може да буде пуштено у рад по Закону о комуналним делатностима јер је у власништву приватне фирме.

Одборници ДЈБ су на ове потенцијане законске проблеме упозоравали још почетком 2017., од када је нови Закон о комуналним делатностима почео да се примењује. Обе уговорне стране у име Града Зренајнина ЈКП “Водовод и канализација“ Зрењанин и „Група Зилио“ дужне су биле да прате законе. На то их обавезује и потписан уговор.

Парафразирам, члану 20., промену закона оштећена страна мора да примети у року од 60 дана и обавести другу страну у циљу изналажења решења. У истом члану чак стоји да ако се не нађе заједничко речење страна погођена штетном изменом закона има право на раскид уговора.

Узимајући све ово у обзир, просудите сами да ли за насталу ситуацију треба да окривимо државу која поштује своје законе и не даје дозволу или неодговорне уговараче услуге пречишћавања воде који не прате законе.

Александар Коровљев
Градски одбор Доста је било Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар