LOKAL Vojvodina Saopštenje

Ko stoji iza najezde kioska na Novi Sad? (2. deo)

27.02.2019. godine Gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ javno je pozvao Gradonačelnika Novog Sada da, u skladu sa obavezom informisanja javnosti o svom radu (Član 61 Statuta Grada Novog Sada), informiše građane Novog Sada o sadržini sporazuma sa „Moj kiosk group doo“, na osnovu kog je navedena kompanija dobila pravo da postavi veliki broj kioska na različitim lokacijama u Gradu. (Poziv od 27.02.2019. godine: http://dostajebilo.rs/blog/2019/02/27/ko-stoji-iza-najezde-kioska-na-ns/)

S obzirom da je Gradonačelnik Novog Sada odbio da se oglasi po ovom pitanju, Gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ je, u skladu sa odredbama Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, uputio 07.03.2019. Gradonačelniku zahtev za dostavljanje presudu po tužbi kompanije „Štampa sistem DOO“ protiv Grada Novog Sada, kao i sporazum po kom je kompanija „Moj kiosk group doo“ dobila dozvolu za postavljanje kioska umesto isplate materijalne štete po sudskoj presudi.

20.03.2019. godine služba Gradonačelnika je uputila odgovor Gradskom odboru pokreta „Dosta je bilo“ u kom se navodi da traženi dokumenti nisu nastali u radu ili u vezi sa radom Gradonačelnika Novog Sada i da Gradonačelnik tražene dokumente ne poseduje.

Ovakav odgovor potpuno je nelogičan, jer Gradonačelnik Novog Sada, u skladu sa odredbama Statuta Grada predstavlja i zastupa Grad, te ne postoji ni najmanja verovatnoća da Gradonačelnik ne poseduje informacije o sudskim sporovima koje Grad vodi i sporazumima koji se, u ime Grada, sklapaju.

Po dobijenim odgovorima, i nakon obavljenih konsultacija sa službom Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ je 02.04.2019. godine uputio Pravobranilaštvu Grada Novog Sada zahteve za dostavljanje presude nadležnog Višeg Suda u Novom Sadu po tužbi kompanije „Štampa sistem DOO“, presudu Apelacionog suda u Novom Sadu po izjavljenim žalbama i Sporazum po kom je kompanija „Moj kiosk group doo“ dobila dozvolu za postavljanje kioska umesto isplate materijalne štete po sudskoj presudi.

Istog dana, Gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ je uputio zahtev Apelacionom sudu Novi Sad za dostavljanje presude po izjavljenim žalbama i zahtev Upravi za komunalne poslove Grada zahtev za dostavljanje sporazuma po kom je kompanija „Moj kiosk group doo“ dobila dozvolu za postavljanje kioska umesto isplate materijalne štete po sudskoj presudi.

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada i Apelacioni Sud Novi Sad su 17.04. odnosno 19.04.2019. godine dostavili tražene presude.

Pravobranilaštvo Grada Novog Sada i Gradska Uprava za komunalne poslove su 17.04.2019. godine dostavili informaciju Gradskom odboru pokreta „Dosta je bilo“ da ne poseduju tekst sporazuma po kom je kompanija „Moj kiosk group doo“ dobila dozvolu za postavljanje kioska po sudskoj presudi.

S obzirom da je tokom sudskog spora po tužbi kompanije „Štampa sistem DOO“ protiv tuženog Grada Novog Sada, došlo do statusne promene tužioca ( kompanija je u međuvremenu promenila ime i vlasničku strukturu) i da su organi Grada Novog Sada, kojima su zahtevi dostavljani, smatrali da su isti neprecizni u pogledu strana potpisnica sporazuma, Gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ je 22.04.2019. godine Gradonačelniku Grada Novog Sada, Pravobranilaštvu Grada Novog Sada i Gradskoj upravi za komunalne oslove dostavio precizirane zahteve za dostavljanje sporazuma.

Napominjemo da preciziranje zahteva na ovakav način nije obaveza podnosioca zahteva, u smislu odredaba zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, i da je organ javne vlasti u obavezi da postupi po zahtevu ukoliko je zahtev dovoljno precizirao vrstu informacije koja se traži.

07.05.2019. godine dostavljeni su odgovori po preciziranim zahtevima. Gradonačelnik i Pravobranilaštvo su odgovorili da traženi Sporazum ne poseduju, a Gradska uprava za komunalne poslove je traženi Sporazum dostavila.

Time se, nakon više od dva meseca, insistiranje i potraga Gradskog odbora Pokreta „Dosta je bilo“ za potpunom informacijom o aktivnostima gradske vlasti, uspešno okončala.

Utvrdili smo sledeće:
1. Kiosci su postavljeni na osnovu sporazuma o vansudskom poravnanju između DOO „Štampa sistem“ i Grada Novog Sada, nakon okončanog sudskog postupka u kom je presuđeno da Grad Novi Sad mora da islati 80.573.824,36 dinara. Sporazum je potpisan 06.09.2018. godine.
2. Sporazumom je predviđeno postavljanje 44 nova kioska, lokacije su poznate i postavnjanja novih kioska neće biti
3. Lokacije za nove kioske su predviđene odlukom Gradskog veća Grada Novog Sada od 25.09.2018. godine. Navedenom odlukom je ukupan broj kioska na teritoriji Grada uvećan sa dotadašnjih 255 na 299. S obzirom da je datum donošenja odluke 14 dana nakon potpisivanja Sporazuma jasno je da je Grad „ispunjavao želje“ kompanije „Štampa sistem DOO“ u pogledu lokacija za postavljanje kioska po sporazumu.
4. Kiosci će na navedenim lokacijama biti narednih 5 godina, jer je to maksimalan rok na koji se saglasnost za postavljanje kioska može dati, uz opciju produžetka na dodatnih 5,  ukoliko to „Štampa sistem DOO“ bude zahtevao. „Štampa sistem DOO“ ima obavezu plaćanja lokalne komunalne takse a Grad je u obavezi da, u slučaju izmene Odluke o određivanju mesta za privremeno postavljanje kioska i baraka, eventualnom novom Odlukom, obezbedi 44 lokacije za postavljanje kioska za kompaniju „Štampa sistem DOO“
5. Pitanje odgovornosti lica koji su doveli Grad Novi Sad u ovakvu situaciju nije postavljeno.
6. Odluka Gradskog veća od 25.09.2018. godine je upodobljena potpisanom Sporazumu te nije bilo potrebe za izmenu iste.

Zaključak koji sledi iz ove procedure odlično oslikava sledeće:
• Ukoliko građani žele da dobiju nekakvu informaciju u vezi sa vršenjem vlasti u Novom Sadu, moraju biti izuzetno strpljivi i nadasve uporni.
• Organi gradske vlasti ne odgovaraju na postavljena pitanja, sve dok ne budu “priterani u ćošak”, kao da ne smatraju da su u obavezi da građanima „polažu račune“ o svom radu.
• Efekti i posledice loših odluka vlasti, donetih „u ime građana“ moraju doći na naplatu. Ovaj konkretan slučaj je epilog pogrešnih poteza Grada u vreme kada je funkciju Gradonačelnika vršila aktuelna Predsednica Skupštine Republike Srbije, Maja Gojković.
• Nekompetentni nosioci vlasti donose loše odluke. Štetu trpe građani. Odgovornost za loše odluke ne snosi niko.

Promena ovakvog stanja je neophodna zbog budućnosti svih nas i zbog generacija koje dolaze. Pokret „Dosta je bilo“ neće odustati dok Novi Sad i Srbija ne postanu mesto u kom se lepo i rado živi

Gradski odbor “Dosta je bilo”, Novi Sad

Sporazum

PRESUDA-APELACIONOG-SUDA

Pravobranilaštvo-sporazum-17.04.2019

Pravobranilaštvo-07.05.2019.

Odgovor-Gradonačelnik-II-20.03.2019.

Odgovor-Gradonačelnik-20.03.2019

GU-za-komunalne-poslove-17.04.2019.

Gradonačelnik-06.05.2019.

Oznake

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar