Vojvodina

Vlast koja ne trpi nikakvu kritiku ne trpi ni nadzor

Na 30. sednici skupštine grada koja je održana u prošli petak 27.09.2019. izabran je novi zrenjaninski Ombudsman (zaštitnik građana).

Ombudsman bi trebalo da kontroliše prava građana. Utvrđuje povrede ovih prava koje su nastale činjenjem ili nečinjenjem gradske uprave, gradskog veća, javnih službi i javnih preduzeća čiji je osnivač grad.

Ombudsmana izglasava skupština na predlog predsednika skupštine, komisije za personalna pitanja ili predlog trećine odbornika.

Problem odluke o Ombudsmanu leži u činjenici da se Ombudsman smenjuje na isti način na koji se i izglasava. Poučeni iskustvom šta sve može da se izglasa u skupštini Grada Zrenjanina znamo da je ovo velika prepreka za valjan rad Ombudsmana. Dovoljno će biti da se Ombudsman samo jednom zameri nekom JP ili nekome u gradskoj upravi, uslediće predlog o njegovoj smeni, a partijski šefovi vladajuće većine će svojim odbornicima objasniti kako treba da glasaju.

Ombudsman dakle može da bira: da li će da brani prava građana pred gradskom vlašću i tako dođe u realnu opasnost da bude smenjen ili da bira da ne radi ništa.

Možda u demokratski razvijenim društvima Ombudsmana takođe smenjuje skupština, ali to sigurno ne može da uradi bez valjanog obrazloženja kao kod nas. Sa druge strane vlast koja loše reaguje na bilo kakvu konstrukivnu, čak i blagu kritiku, ne trpi nadzor. Da bi mogao da radi, Ombudsman bi morao biti bolje zaštićen. Ovako ne postoje osnovni uslovi za prvu pretpostavku u Odluci o Ombudsmanu, a to je nezavisnost i samostalnost ovog organa.

Aleksandar Korovljev
Dosta je bilo Zrenjanin