LOKAL Autorski tekst

Kako će Novosađani uštedeti strankama 32.000.000 dinara

U predvečerje mandata, aktuelna gradska vlast je još jednom pokazala da joj je partijski interes iznad interesa građana.

Izborna 2020. godina sa sobom donosi kampanju, u kojoj će svi učesnici iskoristiti svaku šansu za reklamu. Kao jedan od ustaljenih načina političke promocije je zakup bilborda, elektronskih displeja i tabli za oglašavanje, postavljenih na stubovima javne rasvete.

Ono što je građanima možda manje poznato, jeste činjenica da se za korišćenje navedenih sredstava za reklamiranje naplaćuje DNEVNA NAKNADA. Naknadu plaća vlasnik sredstava za reklamiranje, ali indirektno taj trošak snosi krajnji korisnik, odnosno pravno ili fizičko lice koje koristi bilbord ili elektronski displej.

Na ovaj način Grad je ostvarivao PRIHOD koji nije mali. U 2019-oj godini iznosio je nešto više od 105 miliona dinara.

Dnevna naknada za bilbord do 01.01.2020 bila je, u zavisnosti od lokacije, od 25 do 38 dinara.

Međutim, gradska vlast smatrala je toliki budžetski prihod suvišnim, te kreće u akciju koja je apsolutno nerazumna sa ekonomskog stanovišta i ide na štetu gradskom budžetu i svim Novosađanima.
Nema dileme da će svi kapaciteti za reklamiranje tokom izborne kampanje biti zakupljeni, bez obzira na cenu zakupa, niti ima dileme da bi bili zakupljeni i da je cena zakupa viša, jer se gotovo sve političke stranke i pokreti reklamiraju u kampanji koliko god im mogućnosti dozvole.
Dakle, gradska vlast je odlučila da propusti priliku da uveća gradski prihod! Elementarna ekonomska logika glasi: kada znamo da će potražnja za nekom robom ili uslugom porasti, treba da raste i cena, jer se na taj način ostvaruje veći profit.

Gradska vlast je uradila potpuno suprotno-iznos naknade je UMANJILA!
Svesno se odrekla sigurnog prihoda, kako bi izašla u susret političkim partijama koje će učestvovati u izbornoj kampanji. Najveću uštedu u troškovima kampanje u ovom slučaju ostvariće onaj ko se bude reklamirao najviše, a to je svakako Srpska napredna stranka! Ono što takođe možemo samo da nagađamo, jeste šta će se dogoditi sa novcem koji bi ulaskom u gradsku kasu, transparentno bio potrošen, ali će umesto toga ostati strankama na raspolaganju.

Po novoj odluci, dnevna naknada za bilbord je, u zavisnosti od lokacije bilborda, od 23 do 36 dinara, s tim da se za bilborde veće od 12 kvadratnih metara naknada umanjuje za čak 50%!

Na godišnjem nivou Grad će, umesto povećanja prihoda po opisanom osnovu, imati MANJAK u odnosu na 2019. godinu za 32.576.275 dinara!
Šta se sa tim novcem moglo učiniti, da ga se gradska vlast nije odrekla u korist SNS-a i ostalih, verovatno bi mnogi građani dali odgovor.
Pod uslovom da ih je neko pitao. Ali nije!
Jer gradska vlast pre svega štiti partijski interes, građani im evidentno nisu potrebni!

Gradski odbor “Dosta je bilo” Novi Sad

Oznake

DJB.NS

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar