Преносимо

Серопреваленција антитела COVID-19 у округу Санта Клара, Калифорнија

KОВИД-19 представља озбиљну здравствену и друштвену бригу. До сада су политика, као и већина прогноза које се тичу KОВИД-19, смишњене и спровођене без тачних података серопреваленције** који би установили епидемијске параметре. Ми смо измерили серопреваленцију антитела на САРС-KоВ-2 у округу Санта Клара. Од 03. до 04. априла 2020. тестирали смо антитела становника овог округа на САРС-KОВ-2, користећи методе бочне проточне имуноанализе.

Учесници су регрутовани помоћу Фејсбук реклама, тражен је репрезентативни узорак округа са географским и демографским карактеристикама. Пријављујемо присутност антитела САРС-КОВ-2 на узорку од 3.300 људи водеци рацуна о зип коду, полу, раси и националној припадности. Такође се припремамо за тестирање имајући у виду и три различите прогнозе: процене аналитичара који прикупљају податке теста, узорак од 37 позитивних и 30 негативних контролних тестова на Станфорду и комбинацију обе.

Резултати: Неприлагођена присутност антитела на САРС-КОВ-2 у округу Санта Клара била је 1.5%( тачан бином 95CI 1.11-1.97%), а популацијска распрострањеност 2.81% (95CI 2.24-3.37%).  Узимајући у обзир ове три различите процене учинка теста, популацијска вирулентност KОВИД-19 у Санта Клари варира од 2.49% (95CI 1.80-3.17%) до 4.16% (2.58-5.70%). Ова процена заступљености представља распон од 48,000 до 81,000 људи инфицираних у округу Санта Клара до почетка априла, 50-85 представља број који је већи од броја потврђених случајева.

Закључак је следећи: популацијска распрострањеност антитела САРС-KОВ-2 у округу Санта Клара имплицира да је инфекција много шира него сто број потврђених случајева указује. Процена популацијске распрострањености се сада може користити како би се израчунала епидемијска процена, и процена смртности.

Извор: Мedrxiv.org

**Серопреваленција- ниво патогена у популацији који се мери путем крви