Pravosuđe Saopštenje Skupština

Skupština danas hoće da menja Ustav na osnovu nepravosnažnih izveštaja RIK-a

Saša Radulović je ispred Suverenista uputio zahtev Ivici Dačiću, predsedniku Narodne skupštine, da otkaže sednicu Narodne skupštine zakazanu za danas u 17 časova radi proglašenja Akta o promeni Ustava Republike Srbije. U suprotnom Narodna skupština će svesno izvršiti udar na pravni poredak i prekršiti Ustav.

Naime, izveštaji RIK-a koji su osnov i preduslov da bi skupština proglasila Akt o promeni Ustava, nisu pravosnažni. Ne može Narodna skupština da proglasi promene Ustava uspelim na osnovu nepravosnažnih rešenja RIK-a.

Narodna skupština se raspušta 15. februara i raspisuju se vanredni parlamentarni izbori i nema dovoljno vremena da se pravosnažno okončaju svi pravni postupci po prigovorima SUVERENISTA, tako da nije ni pravno moguće održati sednicu na kojoj će Narodna skupština potvrditi Akt o promeni Ustava jer do tada izveštaji RIK-a koji su pravni osnov i preduslov za to ne mogu ni postati pravosnažni.

Protiv Izveštaja RIK-a o sprovedenom republičkom referendumu 02 Broj: 014-439/22 od 07.02.2022.godine, zakonski rok od 48 sati za prigovor još teče i organizator referendumske kampanje SUVERENISTI će podneti prigovor pre održavanja zakazane sednice skupštine u 17 časova, te u slučaju odbijanja istog, u zakonskom roku od 96 sati SUVERENISTI će pred Upravnim sudom tražiti poništaj ovog Akta.

Protiv Izveštaja RIK-a o ukupnim rezultatima republičkog referenduma broj 02 broj 014-433/22 od 04.02.2022. godine u toku je postupak po prigovoru organizatora referendumske kampanje SUVERENISTI, koji ima rok od 96 sati da izjavi žalbu Upravnom sudu i taj rok ističe 11.02.2022. godine. U slučaju da Upravni sud usvoji žalbu i poništi Izveštaj, Narodna skupština svakako ne može potvrditi Akt.

Kako je vlast dovela Republiku Srbiju u ovu situaciju? 

RIK nije sproveo referendum u ustavnom roku jer je paušalno i bahato odbijao prigovore koji su posle pali na Upravnom sudu, pa je i zakasnio sa svim pravnim radnjama. 

Rok za izjašnjavanje građana na referendumu propisan članom 203. stav 8 Ustava protekao još 29.01.2022. godine. Sa tim datumom moralo je biti konstatovano da Akt o promeni Ustava ex constitutione ne proizvodi pravno dejstvo. SUVERENISTI su to i zahtevali od predsednika Narodne skupštine zahtevom od 31. januara o koji se Ivica Dačić oglušio. Zatim su se suprotno Ustavu građani izjašnjavali i 02.02.2022. jer je Upravni sud poništio nezakonito rešenje RIK-a kojim se odbija prigovor.

I sada je Narodna skupština dovedena u situaciju da ne može da proglasi usvajanje Akta o promeni Ustava jer ne samo da nema pravosnažna rešenja RIK-a i ne može ih ni imati do 15. februara kada bi skupština trebalo da bude raspuštena i budu raspisani vanredni parlamentarni izbori, već ni sam pravni postupak referenduma još uvek nije završen.

Ako se vlast ogluši o zahtev SUVERENISTA da se današnja sednica odloži i svesno prekrši zakone i Ustav, sve ovo zajedno sa podnešenim krivičnim prijavama protiv članova biračkih odbora na 3.932 biračka mesta, predstavlja pravni osnov za poništavanje referenduma i krivičnu odgovornost svih koji su u ovome učestvovali.

 Nadamo se da će vlast odustati od pravnog nasilja i upada u pravni sistem i da neće proglasiti usvajanje akta o promeni Ustava na osnovu nepravosnažnih rešenja RIK-a.

O autoru

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar