Spoljna politika, Odbrana, Vojska, Unutrašnji poslovi, Policija