Vojvodina Izjava

Opravdavamo očekivanja glasača

Poslanici pokreta Dosta je bilo su proveli godinu dana u Skupštini Vojvodine. Neko bi rekao da smo tek startovali, a vreme je da se sabiraju prvi rezultati. Uspeli smo da u skupštinsku salu uvedemo teme koje su tu dugo izbegavane, a u sali se pričalo o svemu osim o štetnosti prisvajanja javnog sektora od strane političkih stranaka, suzbijanju korupcije onako kako je to neophodno uraditi da bi građani napokon živeli bolje. Mi smo u nju doneli nov pojam zaustavljanja partijskog zapošljavanja kao jednog raširenog modela zloupotrebe političke moći za dodelu materijalne koristi stranačkim miljenicima, a na štetu celog društva. Učinili smo pomake insistiranjem na odgovornosti javnih službenika i omogućavanju javnosti da ocenjuje njihov rad. Odličan start u skladu sa onim što naši glasači od nas očekuju, ali je to ipak tek početak.

Pokazalo se nemogućim sprečiti vladajuću SNS većinu da donosi za građane štetne odluke, jer nas lako preglasaju brojčano jači poslanici njihove koalicije. Ipak, snažno smo se suprotstavljali za društvo negativnim pojavama koje su se toliko ukorenile u pokajini, ali i šire. Postoje mesta na kojima je sistem i popustio pod pritiskom naših, od većine sasvim drugačijih, poslanika i sada želimo da navedemo neke od tih pomaka.

Najčešće smo ustajali da govorimo protiv smena i postavljanja direktora zasnovanih samo na partijskoj pripadnosti, jer tako ne baš najbolji pojedinci dolaze na rukovodeća mesta, što je potpuno nakaradno i štetno po građane. Insistirali smo da se rukovodeće funkcije u javnim preduzećima, fondovima i drugim institucijama profesionalizuju i da se za njihovo popunjavanje raspisuju svim građanima dostupni konkursi, a da ih nakon konkursa povedu za obavljanje posla najbolji prijavljeni kandidati. U par navrata je bilo i očigledno da se bolji stručnjak zamenjuje lošijim, isključivo zato što lošiji ima zasluge kod partije na vlasti. Naša tolerancija ka ovoj pojavi je ravna nuli i to jeste odjeknulo Skupšinom.

Ekstremni primer ovog donošenja za društvo štetnih  kadrovskih odluka  stranaka se desio kada je na mesto direktora postavljen neko kome čak i kriminalna prošlost bila očigledan teret. Za direktora Fonda za pomoć izbeglim licima je postavljen Branislav Švonja, čovek javno poznate mutne prošlosti i u dubokom sukobu interesa. Iako je tu odluku donela Vlada Vojvodine, mimo Skupštine, našli smo u okviru tačke dnevnog reda posvećene izveštaju o poslovanju Fonda prostora da u skupštinskoj sali izrazimo svoj krajnje negativan stav. Bili smo jedina poslanička grupa spremna da, osim pukog izražavanja neslaganja, pokrene sve što se pokrenuti može da se stvore uslovi da se skandal okonča smenom Švonje. CINS-ovi novinari su istovremeno pisali o njemu, a mi smo našli i izneli u javnost i dodatne dokaze. Obratili smo se Skupštini Vojvodine i pismeno, ali smo dopis poslali i Agenciji za borbu protiv korupcije. Link ka kompletnom tekstu: http://dostajebilo.rs/i-privatna-firma-i-drzavna-fotelja/?lang=lat Želeli smo da bude hitno smenjen, a umesto toga je nedavno i uhapšen i smenjen. Neprihvatljivo je što je u opšte i bio na toj funkciji. Nema potrebe objašnjavati dokle su nas dovele stranke koje u bavljenju politikom dominantno vide priliku da udome sebe i svoje, kojima je vlast „plen“ koji se deli zaslužnima u kampanji, a ne prilika i obaveza da promene život građana na bolje. Nema potrebe podvlačiti da ta praksa mora da se iskoreni.*

Smisao naše borbe za transparentnost (javni uvid u trošenje budžetskog novca) je obuzdavanje korupcije koje se postiže tako što se omogući svakom građaninu da bude uzbunjivač i ukaže na sumnjive tokove novca. Ovo se postiže tako što se na sajtu objavljuju podaci iz kojih on vidi koliko novca je izdvojeno za koji posao i to precizno uz objavljivanje ugovora sa firmom koja je za posao dobila novac iz kojeg se tačno vidi o kakvom poslu je reč po vrsti, kvalitetu, kvantitetu i rokovima izvršenja. Tako bi građanin mogao, ako se razume npr.u građevinske radove, da proceni da li je došlo do pojave preplaćenih građevinskih poslova i nadležnim organima predoči da je možda došlo do prisvajanja dela novca od strane javnog službenika koji je posao ugovarao. Ovo je ključno u borbi protiv korupcije i u ovome smo, nakon velikog broja apela, postigli tek toliko da su pojedini Sekretarijati i institucije u svom finansijskom izveštaju poslanicima malo detaljnije opisali svoja trošenja, ali i dalje bez objave ugovora i eventualnih aneksa, a i nedovoljno javno jer sve to nije na sajtu dostupno svim građanima. Ovo je neprihvatljivo i nezadovoljavajuće za nas jer i dalje stoji otvorena mogućnost za brojne zloupotrebe koje je od spolja teško prozreti. Ipak, postoje primeri bolje prakse u par slučajeva na osnovu kojih smo stekli utisak da će dodatan rad doneti dodatne rezultate.

Borili smo se i za transparentno upravljanje imovinom Vojvodine. Nakon prvog dobijenog izveštaja o imovini Vojvodine, u kojem su bile samo taksativno navedene nekretnine kojima pokrajina raspolaže, izborili smo se apelom kroz poslaničko pitanje i nastup na sednici da u sledećem izveštaju jasnije piše i ko ih koristi, koliku kiriju plaća, da li plaća režijske troškove i u kakvom je nekretnina stanju. Izrazili smo nezadovoljstvo i obrazložili svoj stav na samoj sednici i dodatnim poslaničkim pitanjem. Iz ovoga je proisteklo da je izveštaj sada mnogo drugačiji, a isplivale su na površinu činjenice da sa imovinom nije sve tako sjajno kako se u prvi mah želelo prikazati. Poslanici sada imaju značajno bolji uvid u stanje i raspolaganje imovinom, a ostalo je još da pokušamo da izvršimo dodatni pritisak na pokrajinsku aministraciju, pa to preko sajta Uprave za imovinu omogućimo i građanima, jer podsećamo da je smisao transparentnosti da se omogući da svaki građanin može da ima uvid i postane uzbunjivač, ukoliko primeti nešto sumnjivo. **

Na tom planu ćemo i dalje raditi sada ohrabreni da, iako smo teška opozicija, možemo da menjamo okruženje na bolje. Sada smo sigurni da samim ulaskom, makar i ovako malog broja poslanika, u Skupštinu Vojvodine pokrajinska administracija nije mogla da izdrži da ostane baš potpuno ista. Ali, građani nemaju vremena da čekaju da se promene dešavaju ovako sporo.

Za veće i brže pomake na polju borbe protiv korupcije i stranačkog zapošljavanja potrebno je da nam na sledećim izborima glasači daju veću podršku, jer sada znaju da je svaki glas za Dosta je bilo glas za poslanika koji u skupštini u koju ulazi ima jasan cilj a cilj je da se uvede red, poštuje zakon i interesi građana stave iznad partijskih, da nas vode najbolji, a ne političkim liderima najzaslužniji, da krivci odgovaraju, a građani ne budu žrtve partokratije koja je pojela društvo i jede pristojnom svetu svaku priliku da ostane i kao normalan svet živi ovde.

Poslanička grupa
Dosta je bilo
u Skupštini Vojvodine

* Inicijativu za preispitivanje pozicije Branislava Švonje na mestu direktora Fonda je pokrenula poslanica Katica Bengin
** Insistiranje na transparentnijem raspolaganju imovinom Vojvodine je sprovela poslanica Svetlana Kozić