Источна Србија

Povratak u budućnost

Danas se održava 8. sednica Skupštine, sazvana posle duže pauze i sa gomilom materijala koji je dostavljen praktično 31. maja, što je učinilo skoro nemogućim da se isti analizira i na vreme predaju validni amandmani na tačke dnevnog reda (o tome smo pisali ovde, sa objavljenim tačkama)

Sada  ćemo pričati o naučno-fantastičnim elementima ove sednice (o čemu će uživo pričati i naši odbornici).

Radi se o sledećim tačkama dnevnog reda:

  • 21. Predlozi za davanje saglasnosti na izmene i dopune programa poslovanja za 2017. godinu javnih preduzeća čiji je osnivač grad Smederevo
  • 22. Predlozi za davanje saglasnosti na planove rada i finansijske planove za 2017. godinu ustanova
  • 23. Predlozi za davanje saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova za 2016. godinu ustanova
  • 24. Izveštaji o radu i finansijskom poslovanju za 2016. godinu ustanova čiji je osnivač grad Smederevo

Evo i detalja tačaka, tj na koja se preduzeća tačke odnose:

Da ponovimo, sada na ovoj sednici će se usvajati:

  • Planovi i izmene finansijskih planova preduzeća za 2016. godinu (iako je jun 2017)
  • Planove rada preduzeća za 2017. godinu (što je trebalo uraditi prošle godine) i
  • Plan izmena programa poslovanja za 2017.g

Jedino što ovde ima smisla je izmena plana poslovanja za ovu godinu, kao što se to radi u tački 21. Ali da se sredinom tekuće godine usvaja rebalans izveštaja za prošlu godinu?

Naš apsolutni favorit paradoksa je Dom zdravlja Smederevo koji je prisutan u čak tri tačke, sa planom za prošlu godinu, sa planom rebalansa za prošlu godinu i sa planom za ovu (već napola prošlu) godinu!

Postavlja se pitanje zašto prošle godine kada je donošen finansijski plan za 2017. godinu za sve ustanove osim DZ, nismo radili i rebalans za 2016. godinu?

Većina ovih ustanova je svoje planove za 2017. godinu poslala još u februaru, na primer Dom Zdravlja (23 feb), Apoteka (21 feb) ili Centar za Socijalni rad (20 feb).

Zašto ovi planovi nisu usvojeni na sednici u martu? Zašto je grad čekao, zašto ih je dovodio u ovakav položaj? Jer bez usvojenog finansijskog plana, one po zakonu nisu mogli da vrše nabavku, odnosno da usvoje svoj godišnji plan javnih nabavki (Zakon o javnim nabavkama, član 51)

Takođe, korekcija finansijskih planova Javnih preduzeća, tj uvećanje ili umanjenje nekih konta za prošlu godinu je smešno, jer je jedino bilo logično raspravljati o tome prošle godine, zato što su ista preduzeća pomenute rebalanse usvajala prošle godine i prema njima vršila ažurirane nabavke.

Pitanje je samo šta je pozadina ovoga, i zašto samo pojedina preduzeća? Ko je rekao nenamensko trošenje sredstava?

Jedno se ovoj vlasti mora priznati – sve se više zapetljava u svojim greškama (koje inače vrlo ozbiljno koštaju sve nas), ali ćemo makar na ovoj osmoj sednici Gradske skupštine Smedereva osetiti kako je to kada se prepliću prošlost i sadašnjost.

A za budućnost se borimo da bude bez njih.

Gradski odbor Dosta je bilo Smederevo