Stranka DJB

Poslovnik stranke “Dosta je bilo” o radu teritorijalnih organizacija

Na osnovu odredbe člana 12. Statuta stranke “Dosta je bilo”, Skupština stranke je na sednici održanoj dana 03. juna 2017. godine donela

POSLOVNIK TERITORIJALNIH ORGANIZACIJA

Član 1.

Ovim Poslovnikom stranke “Dosta je bilo” (u daljem tekstu: Stranka) bliže se uređuju način rada teritorijalnih organizacija njihovih organa i tela.

Član 2.

Predsednik Stranke predlaže Glavnom odboru osnivanje opštinskog odbora Stranke. Opštinski odbor Stranke ne može da ima manje od 5 članova.

Da bi opštinski i gradski odbori koji nemaju opštine u kojima se organizuju izbori mogli da u potpunosti popune svoje kvote članova Skupštine i gradskih, okružnih i pokrajinskih odbora kojima pripadaju (u daljem tekstu kvote), moraju kumulativno da ispune sledeće uslove:

  1. da postoje 3 meseca ili duže;
  2. da postoje 6 meseci ili duže;
  3. da duže od 3 meseca imaju 10 ili više aktivnih članova koji plaćaju članarinu;
  4. da duže od 3 meseca imaju 20 ili više aktivnih članova koji plaćaju članarinu;
  5. da su učestvovali na lokalnim izborima;
  6. da su na lokalnim izborima imali više od 5% podrške i imaju odbornike u skupštini opštine;
  7. da su na republičkim izborima imali više od 5% podrške;
  8. da imaju otvorenu lokalnu kancelariju, predsednika, koordinatora i sekretara i mesečno direktno telefonom ili u živo kontaktiraju 1% birača sa lokala i unesu kontakt u bazu podataka;
  9. da u periodu od 3 meseca pišu jedno lokalno saopštenje sedmično i dva autorska teksta mesečno;
  10. da u periodu od 3 meseca pišu dva lokalna saopštenje sedmično i četiri autorska teksta mesečno;

Svaki od deset navedenih uslova nosi 10% predviđene kvote. Na svakom redovnom zasedanju na predlog Predsednika, Glavni odbor u skladu sa uslovima iz prethodnog stava utvrđuje povećanje ili smanjenje kvote za konkretan opštinski i gradski odbor.

Za gradski odbor koji ima opštine u kojima se organizuju izbori i koji je na gradskim izborima imao više od 5% glasova i ima odbornike u skupštini grada, kvota za članove Skupštine i okružnog odbora može da se odredi i na nivou celog grada uz saglasnost svih formiranih opštinskih odbora na nivou grada.

Svaki oformljeni odbor ima barem jednog delegata u Skupštini stranke.

Povereništva nemaju delegate.

Član 3.

Opštinski odbori i gradski odbori koji nemaju opštine u kojima se organizuju izbori, jednom godišnje, na vanrednoj sednici odbora u posednjoj sedmici novembra, biraju predsednika, koordinatora, članove gradskih, okružnih, pokrajinskih odbora kojima pripadaju i članove skupštine Stranke.

Glavni odbor Stranke može na predlog predsednika u slučaju nastupajućih izbora da pomeri termin održavanja redovnih izbora iz stava 1. ovog člana i/ili da raspiše i vanredne izbore članova okružnih, pokrajinskih odbora i članove skupštine Stranke u cilju formiranja izbornih lista.

Član 4.

Okružni odbori, gradski odbori koji imaju opštine u kojima se organizuju izbori, pokrajinski odbori raspisuju izbore za predsednika i druge stranačke funkcije u roku od 45 dana od dana izbora iz stavova 1. i 2. člana 3.

Okružni odbori predlažu Predsedništvu kandidate za članove Glavnog odbora. Za sva utvrđena mesta u Glavnom odboru u skladu sa članom 2. Okružni odbor je dužan da Predsedništvu predloži 50% više kandidata nego što se bira. Predsedništvo vrši izbor među ponuđenim kandidatima.

Član 5.

Redovne sednice okružnih odbora se održavaju druge subote u mesecu i saziva ih predsednik Okružnog odbora najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Redovne sednice Pokrajinskog odbora se održavaju treće subote u mesecu i saziva ih predsednik Pokrajinskog odbora najkasnije 3 dana pre održavanja sednice.

Prisustvo svim sednicama teritorijalnih odbora je obavezno za njihove članove.

Neprisustvovanje sednicama odbora je razlog za suspenziju i isključenje iz odbora po istim pravilima koja važe za suspenziju i isključenje iz matičnog odbora Stranke.

Najmanje jednom u tri meseca, a po potrebi i češće, Predsednik Stranke saziva zajedničku regionalnu sednicu svih članova okružnih odbora, svih predsednika opštinskih odbora i koordinatora sa teritorije regiona. Prisustvo sednici je obavezno.

Član 6.

Kvorum za rad teritorijalnih organizacija se utvrđuje na početku sednice i za rad je potreno da sednici prisustvuje većina od ukupnog broja članova teritorijalnih organizacija Stranke.

Dnevni red za sednicu teritorijalnih organizacija predlaže predsednik organa.

O predlogu dnevnog reda kao i o predlozima za dopunu dnevnog reda se glasa i isti se usvajaju ili odbijaju potrebnim brojem glasova članova.

Vreme diskusije po svakoj tački usvojenog dnevnog reda sednice teritorijalnih organizacija je ograničeno i iznosi maksimalno pet minuta.

U slučaju odsustva predsednika teritorijalne organizacije njega može zamenjivati drugi član koga ovlasti.

Član 7.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom donošenja.

 

Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar