Источна Србија Спорт

Razvoj sporta u Smederevu – iz dvojke u dvojku

Da li ste znali da Savet za Sport nije oformljen još od prošlih izbora, jer nijednom dosad nisu imali kvorum?

Jer i ne žele da iko drugi zna gde se novac raspodeljuje.

A onda još naš odbornik mora da objašnjava predsedniku skupštine šta se to nije sastalo.

Naime, nakon izlaganja odbornika GG DJB Dejana Pirića u kom je argumentovao nezakonitost Nacrta odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva, odgovor predsednika skupštine Bogoljuba Spasojevića bio je sledeći: ,,Ova Odluka je opšti pravni akt koji predstavlja osnov i kojim se daje ovlašćenje Gradskom veću da donese ,,pojedinačni’’ pravni akt (pravilnik u ovom slučaju) kojim će se bliže odrediti uslovi  i kriterijumi za finansiranje, itd…’’. U ovom tekstu saznaćemo da li je Predsednik skupštine bio u pravu.

Da objasnimo…

Na poslednjoj sednici Skupštine grada Smedereva, održanoj 8.juna,  usvojen je Nacrt odluke o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva (link)

Odluka u najvećem delu nije sporna i predstavlja puko usaglašavanje sa novim Zakonom o sportu.

Međutim, čl.7. navedene odluke kaže sledeće:

Bliži uslovi, kriterijumi, način i postupak odobravanja programa, kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritoriji grada Smedereva iz čl.3. ove Odluke utvrdiće se Pravilnikom o odobravanju i finansiranju programa kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta na teritotiji grada Smedereva, koje donosi Gradsko veće grada Smedereva.

Mi smatramo da je ovaj član nezakonit (nije u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi) i u suprotnosti sa Statutom grada Smedereva, i to u delu koji se odnosi na to da Gradsko veće donosi navedeni pravilnik, a s obzirom na to da donošenje ovakvog pravnog akta ne spada u nadležnost Gradskog veća, već je u nadležnosti Skupštine grada.

Naime, prema članu 45. st.1. Statuta grada Smedereva Gradsko veće predlaže statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština.

Prema nadležnostima Skupštine određenim članom 32. Zakona o lokalnoj samoupravi i članom 19. Statuta grada Smedereva, donošenje jednog opšteg pravnog akta kao što je ovaj pravilnik predstavlja isključivu nadležnost Skupštine.

Treba napomenuti i to da je, iako podzakonski pravni akt, pravilnik opšti pravni akt.

Kao što vidimo iz navedenog, donošenje jednog opšteg pravnog akta kao što je ovaj pravilnik ne spada u nadležnost Gradskog veća, ono jedino može predložiti Skupštini donošenje istog.

Kako je ovim normama nedvosmisleno određena i odvojena nadležnost za donošenje opštih pravnih akata, smatramo da je član 7. Odluke u delu koji se odnosi na to da pravilnik donosi Gradsko veće-  nezakonit.

Podsetimo ovde još jednom na hijerarhiju domaćih opštih pravnih akata prema Ustavu Republike Srbije:

Svi podzakonski opšti akti Republike Srbije, opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata i udruženja građana i kolektivni ugovori moraju biti saglasni zakonu.

Statuti, odluke i svi drugi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni sa zakonom.

Svi opšti akti autonomnih pokrajina i jedinica lokalne samouprave moraju biti saglasni njihovim statutima.

Da zaključimo – u svom odgovoru je, dakle, predsednik skupštine (pored toga što je pogrešno naveo da je pravilnik pojedinačni a ne opšti pravni akt) zaboravio i to da odluka skupštine, iako opšti pravni akt, mora biti u skladu sa višim pravnim aktom, a to su zakon (u konkretnom slučaju Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o sportu), kao i sa Statutom grada Smedereva.

GO DJB Smederevo

ДЈБ Смедерево

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар