Putokazi

Danilo Šuković – Biografija

Rođen 1948. godine. Doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1994 sa temom “Reformski preobražaj privrednog sistema u domenu raspodele: transformacije dohotka i ličnih dohodaka u sistemu dobiti i plata”. Od 1985. godine direktor Centra za ekonomska istraživanja pri Institutu društvenih nauka u Beogradu. Generalni sekretar Saveza ekonomista Srbije. Član Predsedništva Saveza ekonomista Jugoslavije. Više od 20 godina istraživačkog iskustva na projektima teorijskih i primenjenih istraživanja iz oblasti privrede i ekonomije. Rukovodio projektima privatizacije i procene kapitala vodećih i najuspešnijih preduzeća u Srbiji, među kojima su bili Energoprojekt, Tehnogas, Beočinska fabrika cementa, Apatinska pivara, Merima, Kruševac. Autor više desetina stručnih radova iz oblasti ekonomije, predstavljenih u zemlji i inostranstvu, a oblasti naučnog interesovanja su mu privredni sistem, tržište, tranzicija, ekonomija rada, ekonomske nejednakosti i siromaštvo. Bio je dugogodišnji član Saveta za borbu protiv korupcije.

MESTO I DATUM ROĐENJA: Dašinovac, 09.12.1948.

OBRAZOVANJE:

 • Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirao 1972.
 • Doktorska teza: “Reformski preobražaj privrednog sistema u domenu raspodele: transformacije dohotka i ličnih dohodaka u sistemu dobiti i plata”, Beograd, 1994.
 • Magistarska teza: “Turizam kao faktor platnog bilansa”, Beograd, 1980.

SADAŠNJE ZAPOSLENJE – RANIJA ZAPOSLENJA

Od 1980. Institut društvenih nauka – Centar za ekonomska istraživanja na poslovima samostalnog istraživača i naučnog saradnika.
1972. do 1980. radio na Ekonomskom fakultetu u Beogradu na poslovima sekretara fakulteta i na poslovima saradnje sa privredom.

OBLAST NAUČNOG INTERESOVANJA

• privredni sistem, tržište, tranzicija, ekonomija rada, ekonomske nejednakosti i siromaštvo

FUNKCIJE

Od 2003. urednik u poslovnom magazinu “Prizma”
Od 1999. do danas zamenik glavnog urednika časopisa “Ekonomika preduzeća”.
Od 1997. do danas član Predsedništva Saveza ekonomista Jugoslavije;
Od 1993. do danas generalni sekretar Saveza ekonomista Srbije;
Od 1985. godine upravnik Centra za ekonomska istraživanja Instituta društevnih nauka

NAUČNA ZVANJA

 • 1995. naučni saradnik, IDN

RUKOVODILAC / KOORDINATOR PROJEKATA

Iz oblasti teorijskog istraživanja rukovodio je, pored ostalog, sledećim projektima:

 • “Svojina i tržište”, koji je realizovan u periodu 1991-1995. godine;
 • “Tržište i vlasnička transformacija”, koji je realizovan u periodu 1995-2000. godine;
 • “Razvoj strategije privatizacije u Srbiji”, Beograd, januar-mart 2001.
 • “Tržište i nova svojinska struktura Srbije u tranziciji” od 2000-2005.

Iz oblasti primenjenih istraživanja rukovodio je sledećim projektima:

 • “Prestrukturiranje jugoslovenske crne metalurgije” (zajednički projekat Instituta i British steel-a);
 • “Razvoj metalurgije obojenih metala u Jugoslaviji”;
 • “Rudarstvo i metalurgija gvožđa i obojenih metala u Srbiji”;
 • “Analiza izvoznog potencijala preduzeća članica Jugoslovenske banke za međunarodnu saradnju”;
 • “Ekonomske perspektive prerađivačke industrije drveta, celuloze i papira u Jugoslaviji”.

Osim gore pomenutog , rukovodio je projektima privatizacije i procene vrednosti kapitala vodećih i najuspešnijih preduzeća u Srbiji, kao što su:

 • Energoprojekt, Beograd,
 • Tehnogas, Beograd,
 • Sintelon, Bačka Palanka,
 • Beočinska fabrika cementa, Beočin,
 • Cementara Novi Popovac, Novi Popovac,
 • Apatinska pivara, Apatin,
 • Merima, Kruševac,
 • Istra, Kula itd.

Takođe rukovodio projektima finansijske due diligence analize i procene vrednosti kapitala textil-pool-a 6 tekstilnih fabrika u Srbiji – Niteks, Niš, Javor, Ivanjica, ITI, Ivanjica, Ljubiša Miodragović, Prijepolje, Novitet, Novi Sad i Slavija, Bač, 2002. godine.

IZBOR IZ BIBLIOGRAFIJE OBJAVLJENIH RADOVA

 • “Globalizacija i siromaštvo”, zbornik radova “Globalizacija i tranzicija”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2001.
 • “Transparentnost i efikasnost privatizacije u Srbiji”, Transparency International Srbija, Beograd, 2001.
 • “Ekonomske nejednakosti i tranzicija u Jugoslaviji”, zbornik radova “Tranzicija u post-socijalističkim privredama”, Akademija nauka i umetnosti Crne Gore, Podgorica, 1998.
 • “Problemi i perspektive privatizacije u Srbiji”, rad predstavljen na međunarodnoj konferenciji, Sudosteuropa – Gesellschaft, Minhen, 1999.
 • “Institucije – ključna poluga reformi”, zbornik radova “Tranzicija i institucije”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2002.
 • “Ekonomske slobode u fokusu pravde, nejednakosti i siromaštva”, zbornik radova “Politika i slobode”, Institut društvenih nauka, Beograd, 2003.
 • “Institucije i promena modela privatizacije uslov za ekonomski oporavak privrede Srbije”, zbornik radova “Posletranzicioni procesi”, Miločerski ekonomski forum 2003, Miločer, Crna Gora.
 • “Kultura i socijalni kapital”, u: Kultura i razvoj, Institut društvenih nauka, Beograd, 2004.
 • “Država blagostanja i društvena izopštenost”, u: Pojedinac i država, Institut društvenih nauka, Beograd, 2005.

ČLANSTVO U PROFESIONALNIM ORGANIZACIJAMA, ASOCIJACIJAMA

 •  Savez ekonomista Srbije
 •  Savez ekonomista SCG

Dosta je bilo

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar