Autorski tekst Prenosimo Finansije

Dušan Pavlović: Parazitske institucije u Vladi Srbije

Jedno od najvećih povećanja u budžetu za 2018. god odnosi se na Vladu Srbije, čiji su izdaci porasli za 50%. Ovo nisu izdaci za ministarstva (koja se nalaze u posebnom razdelu), već samo za vladu i njene institucije u užem smislu (potpredsednike, ministre bez porfelja, sekretarijate, kancelarije itd).

Potpredsednici. Vlada Srbije ima četiri potpredsednika vlade, čiji kabineti ukupno dobijaju 107 miliona dinara. Ovo su posebna sredstva koje potpredsednici dobijaju samo za te kabinete, potpuno nezavisno od onoga što dobijaju kao sredstva za ministarstva (unutrašnji poslovi, spoljni poslovi, pravda, građevinarstvo i saobraćaj). Da li bilo ko zna šta ova četiri ministra rade kao potpredsednici da bi opravdali izdatak od 107 miliona dinara? Ovo je, naravno, čisto parazitiranje. Ovi kabineti služe za stranačko zapošljavanje.

Ministarstva bez portfelja. Vlada od ranije ima dva ministarstva bez portfelja. Ove godine dodato je još jedno (za inovacije). Ta tri ministarstva dobila su za narednu godinu 1,9 mlrd. dinara. Ova tri ministarstva su potpuno nepotrebna jer ono što ona rade već obavljaju druga ministarstva (privrede, spoljnih poslova, za socijalni rad itd).

Kancelarija. Ove godine je takođe uvedena i nova kancelarija za saradnju sa Rusijom i Kinom koja je dobila 50 miliona din. Ni ona nije potrebna, jer zadire u oblast spljnih poslova, kojima se bavi Ministarstvo spoljnih poslova.

Trošak. Ukupan trošak od ovih parazitskih institucija je oko 2,2 mlrd. dinara na godišnjem nivou. Poređenja radi, besplatni udžbenici za jednu školsku godinu za svu decu u Srbiji koštaju 2,9 mlrd dinara.

Preuzeto sa bloga Dušana Pavlovićahttp://www.dusanpavlovic.in.rs/mypage/Blog/Entries/2017/12/4_Parazitske_institucije_u_Vladi_Srbije.html

Dušan Pavlović

Dušan Pavlović

Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu predaje savremenu političku ekonomiju sa teorijom javnog izbora, u zvanju vanrednog profesora, a na Univerzitetu u Gracu kao profesor po pozivu predaje kurseve iz ekonomskog razvoja i ekonomske i političke tranzicije u jugoistočnoj Evropi.

Oblasti interesovanja: Teorija racionalnog izbora i politička ekonomija demokratskih ustanova.

Objavio više radova iz oblasti: "Konsolidacija demokratskih ustanova u Srbiji posle 2000. godine"(2007), "Spisi iz političke ekonomije" (2010), "Teorija igara. Osnovne igre i primena" (2015).

Knjigu „Mašina za rasipanje para“ napisao na osnovu iskustva stečenog tokom pet meseci u Ministarstvu privrede. To je insajderska priča iz kabineta ministra privrede Saše Radulovića 2013-2014. gde je bio savetnik ministra.

Ostavite komentar

avatar
2500