VIDEO Рударство Скупштина Финансије

(ВИДЕО) Бранислав Михајловић: Апсурд је доносити добар закон, а онда га примењивати лоше

У Предлогу закона о буџету Републике Србије за 2018. годину у члану 3. део в) Глава II Програм 1. – индиректне обавезе, унутрашњи дуг, у тачкама 5.4. и 5.5. у 2018. години су предвиђена средства за исплату ануитета по кредитима инвестиционог фонда Export Development Canada, РТБ „Бор“ – компонента 1 у износу од 19 милиона америчких долара и РТБ „Бор“ – компонента 2 у износу од 10,5 милиона евра, што еквивалентно износи 28 милиона евра. Та средства се могу предвидети планом буџета само као условна категорија јер је исплата тих средстава чврсто дефинисана програмом УППР за РТБ „Бор“.

Према том плану, током спровођења програма пословне и финансијске консолидације, РТБ „Бор“ је дужан да испуњава све предвиђене финансијске обавезе. Обавезе према фонду Export Development Canada – РТБ „Бор“ – компонента 1 и 2 су сврстане у класу четири поверилаца, различитих поверилаца који су обезбеђени гаранцијом. Да би држава Србија стекла услов за исплату поменутих ануитета, претходно се програм УППР за РТБ „Бор“ мора прогласити неуспешним. Међутим, на седници Одбора за привреду ове Скупштине дана 14. фебруара 2017. године представник Министарства финансија је изјавио да ће у 2017. години РТБ „Бор“ имати позитиву из текућег пословања у износу од 60 милиона долара, чиме су се аутоматски стекли услови да се тачке 5.4. и 5.5. бришу. Моје питање за министра финансија је – ко ће платити те ануитете у 2018. години? РТБ „Бор“ из текућег пословања или држава из буџета?

Такође у вези Предлога закона о изменама и допунама Закона о стечају, могу рећи да понуђени Предлог закона је добар и његов стечајни оквир је позитивно оцењен од многих релевантних институција. Са друге стране, његова имплементација код државних и друштвених предузећа под заштитом државе је врло проблематична. Тако је држава Србија себе ставила у апсурдну ситуацију. С једне стране доноси добар закон, а с друге стране иста та држава крајње лоше примењује тај исти закон. То се нарочито односи на велике привредне субјекте код којих се примењује стечајни поступак кроз УППР. Еклатантан пример за ову тврдњу је РТБ „Бор“, где је 2016. година завршена са 54 милиона долара губитка.
Питање за министра финансија је – може ли се за време спровођења УППР-а објавити негативно пословање привредног субјекта? Хвала.