Ekonomija Južna Srbija

Muke po zubarima

Državna i poreska administracija Srbije nemaju sluha za domaću privredu i preduzetnike , što možemo svakodnevno da vidimo u praksi.

Najnoviji primer je drastičan- a tiče se svih vlasnika stomatoloških ordinacija. Naime, u decembru mesecu 2017. sve ordinacije su dobile obaveštenje po kome u roku od 5 dana treba da plate razliku u porezu u iznosu od 70.000 do 120.000 dinara – i to za period od 3 godine unazad. Ovi poreski obveznici nisu dobijali poreska rešenja 3 godine, iako je Poreska uprava dužna da ih svake godine šalje, tako da su svoje obaveze izmirivali prema rešenjima koje imaju. Da bi šteta bila još veća, od jula 2017 godine promenjen je i poziv na broj računa Poreske uprave,o čemu poreski obveznici nisu nikada bili obavešteni.Kao rezultat toga uplate poreza koje su preduzetnici redovno uplaćivali na račune Poreske uprave nisu proknjižene, tako da su se zbog ovoga računi ogromnog broja stomatoloških ordinacija našli u blokadi.

Iako su Poreskoj upravi podneli zahtev za proknjižavanje sa izvodima iz banaka kao dokazom o uplati, zbog neažurnosti poreske administracije računi stomatoloških ordinacija su i dalje danima u blokadi. Tako je načinjena višestruka šteta, napravljen neosnovani dug firmama, računi su blokirani i onemogućeno je normalno poslovanje.
Zbog blokade računa nijedna od ovih firmi neće moći da dobije kredit kod poslovnih banaka ukoliko im bude trebao, a tu je i trošak deblokiranja računa od 5.000 dinara koji se plaća Narodnoj banci Srbije. Samo birokratija na državnim jaslima zna koliko je novca na ovaj način ubačeno u budžet Republike Srbije.

Saznajemo da će ove godine Poreska uprava ponovo menjati poziv na broj svojih računa – iako niko ne zna da objasni svrhu toga, osim ukoliko svrha nije da se firme namerno uvode u blokadu i da im se time naplaćuje kamata i deblokiranje računa.

Pitamo se kako bi se ovakvi prekršaji i zloupotrebe sankcionisali kada bi smo poslovali u nekoj od zemalja Evropske unije, kojoj vlast na rečima teži – ali na delima, očigledno, ne. Znajući da zemlje EU (poput Nemačke) plaćaju odštetu građanima i privredi ukoliko dođe do administrativnih grešaka, zašto se ova Evropska pravila ne bi ispoštovala i u Srbiji. Kuda nas ovaj neuređeni sistem vodi?

Očigledno je da Poreskoj upravi, kao ni državi – nije u fokusu razvoj privrede i preduzetništva, a ni stimulisanje zapošljavanja kao posledica tog razvoja. Svoju energiju oni troše na smišljanje načina za što brže punjenje budžeta, makar to bilo na ogromnu štetu građana i privrede.

Opštinski odbor Dosta je bilo – Leskovac

Oznake
DJB Leskovac

DJB Leskovac

Komentariši

Klikni ovde da postaviš komentar