Војводина

Шта би требало да ради градска влада поводом пречишћавања воде

Иако се наизглед интереси компаније Синертек д.о.о. која по уговору треба да испоручује пречишћену воду и града Зрењанина поклапају, то је само делимочно тачно. Интерес Синертека је да продаје пречишћену воду а интерес града да добије чисту воду по свим уговореним параметрима. Нерадом постројења и једна и друга страна трпе штету.

vodovod i kanalizacija zrenjanin jkp

Пре нешто више од годину дана дошло је до промене Закона о комуналним делатностима. По том закону у члану 5 сада стоји парафразирам, снабдевањем водом за пиће може да се бави једино јавно предузеће чији је једини власник јединица локалне самоуправе. После ове промене закона по свему судећи пречишћавањем воде више не може да се бави приватна фирма.

Могли смо да прочитамо да ће компанија Синертек д.о.о. тужити Министарство здравља како би заштитила своја права и имовину.

Велики је пропуст градске власти и ЈКП „Водовод и канализација„ Зрењанин што на време нису приметили ову промену закона која се догодила децембра 2016. када су радови још увек били далеко од краја. Радове је требало зауставити и испитати да ли је наше пречишћавање воде после промене и даље по закону. Тада не бисмо имали ситуацију да имамо готово постројење које не може да се пусти у рад.

Одговорна градска власт која штити интересе својих грађана би требала да захтева да се објаве резултати свих испитивања и мерења приликом пробног рада постројења. Ово би требало да се односи не само на квалитет пречишћене воде већ и на проток и остварени притисак током пробног рада. То су параметри који дефинишу капацитет постројења који је такође дефинисан уговором. Ови резултати би недвосмислено требали да покажу да ли постројење за пречишћавање задовољава уговорене параметре или не. Не постоји ни један разлог да се ово не објави. Са друге стране необајвљивање изазива сумњу да се нешто крије. Само ако су уговорени параметри задовољени или су у границама да у догледно време могу да буду задовољени, град и Синертек имају исти циљ да постројење што пре проради.

Међутим ако се законске препреке покажу као заиста непремостиве, град своје интересе треба да штити правним средствима као што их штити компанија Синертек. Односно треба да поступа у складу са чланом 20 потписаног уговора као страна погођена штетном изменом закона, цитирам:

„Члан 20. Штетна измена закона
20.1 у случају да од дана потписивања уговора дође до измене закона и/или других прописа које за последицу имају ништавност/рушљивост неке од битних обавеза из овог Уговора или ограничења права било које од уговорених страна која у тој мери утичу на спровођење овог Уговора да би се са апсолутном сигурношћу могло твдрити да страна оштећена изменом закона не би закључила овај Уговор, страна погођена штетном изменом Закона ће обавестити другу уговорену страну о томе и предложити одговарајуће измене и допуне овог Уговора у даљем року не дужег од 60 дана. Уколико се стране не споразумеју о изменама и допунама, страна погођена штетном изменом закона има право на раскид овог Уговора.“

Александар Коровљев
Доста је било Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

ДЈБ Зрењанин

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар