Beograd

Zašto se smrzavamo

Građani prestonice su se danima smrzavali. Grejanje, uz to što nije radilo, iz njega cure i pare. Zašto? Zato što krajem septembra i početkom oktobra nisu izvršene hladne i tople probe na svim delovima sistema JPK Beogradskih elektrana (BE). Zašto to nije urađeno? Mreža nije bila spremna jer se skoro ništa nije radilo na investicionom održavanju.

Novac od dobiti Beogradskih elektrana, 4,33 milijarde dinara, umesto da se iskoristi za održavanje mreže, prebačen je u budžet Grada. To je uobičajeni način peglanja budžetskog deficita na račun usluga koje građani plaćaju i kvaliteta rada javnih preduzeća. Nisu potrošene ni pare od naknade za korišćenje mreže od 1,4 mlrd dinara koje je trebalo prebaciti u poseban fantomski fond za izgradnju i investiciono održavanje mreže za distribuciju toplotne energije.

Zato se Beograđani mrznu, razboljevaju, troše novac na dogrevanje stanova, iako cele godine plaćaju grejanje.

Probe je trebalo da slede odmah po punjenu mreže na grejnim područjima gde je bilo redovnog održavanja ili dogradnje mreže, ali se kasnilo.  Ako se zna da jedan dan grejanja, pri normalnim zimskim temperaturama košta do jedan milion evra, jasno je koliko se uštedelo za desetak hladnih dana, ili sklonilo novca sa strane.

Dosta je bilo  je tokom 2017. godine ukazivao na očigledne probleme u realizaciji energetske politike grada Beograda, kada se spekulisalo o mogućoj zloupotrebi kod formiranja energetskog holdinga, gde bi upravljanje energetikom grada Beograda odnosno energetskim resursima bilo zasnivano na partnerskim odnosima (JPP) sa privatnim investitorima. I to tako što bi se kroz realizaciju projekata izvlačio profit za ćerke firme i njihove klijente.

Grad Beograd je pokušavao da za potrebe moćnih interesnih grupa tj. ”svoje klijente” formira beogradski energetski holding i Fond za energetsku efikasnost grada Beograda u 2017. Reč je o privatnim kompanijima povezanih sa vladajućom strukturom koje bi preko javno privatnog partnerstva trebalo da dobiju poslove održavanja mreže.

Počev od 1. januara 2018. godine Grad pokušava da osnuje i Fond za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje mreže za distribuciju toplotne energije grada Beograda.

Zakonom o javnoj svojini je propisano da dobra od opšteg interesa mogu biti isključivo u javnoj svojini, a da mreže predstavljaju dobro od opšteg interesa.

Zakonom o komunalnim delatnostima propisano je da se građenje objekata komunalne infrastrukture finansira iz: prihoda od davanja u zakup, odnosno na korišćenje komunalne infrastrukture i drugih sredstava za obavljanje komunalne delatnosti u javnoj svojini.

Fond se puni iz gradske kase, osniva se na neodređeno vreme, ali se korišćenje sredstava planira na godišnjem nivou i to u skladu sa Programom korišćenja sredstava Fonda za tekuću budžetsku godinu, koji donosi gradonačelnik grada Beograda, a na osnovu Plana investicija i investicionog održavanja, a koji donosi nadležni Sekretarijat.

Planirano je da se sredstva Fonda za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje mreže za distribuciju toplotne energije grada Beograda obezbede iz prihoda (naknade) za davanje na korišćenje mreže za distribuciju toplotne energije grada Beograda, koja ne može biti niža od iznosa amortizacije za sredstva koja su predmet naknade i drugih sredstava u skladu sa Zakonom.  

Međutim, iznos od 1.440.000.000,00 dinara kao naknada za godišnje korišćenje mreže do danas nije uplaćena u Fond za komunalnu infrastrukturu za izgradnju i investiciono održavanje mreže za distribuciju toplotne energije. Na jednoj od telefonskih sednica Nadzornog odbora BE doneta je odluka da bi iznos od 4.326.197.834,75 dinara, što je 85% neto dobiti preduzeća JKP Beogradske elektrane za 2017. godinu, bi trebalo da uplatiu budžet Grada Beograda.

Da bi se prikrila suština Odluke o formiranju fantomskog fonda, namerno se nije napravila razlika između vlasništva nad infrastrukturom i distribucijom toplotne energije, a što su dve potpuno odvojene stvari.  Očigledno je da su sve ove i slične odluke u JKP Beogradske elektrane proizvod loše poslovne politike u višedecenijskom kontinuitetu.

Nedavno je izabran novi generalni direktor u JKP Beogradske elktrane ili ”iznenada smenjen stari” a neki od razloga su i ove kvazi aktivnosti koje su doprinele da danas građani Beograda nemaju grejanje.

Stiče se utisak da niko u JKP Beogradske elktrane ne brine ili nije vodio računa ove 2018. godine ali ni mnogih prethodnih godina, da se maksimalno iskoriste kratak raspoloživi period za građevinske radove na zameni toplovoda, odnosno o realizaciji aktivnosti na Programu rehabilitacije distributivnog sistema daljinskog grejanja JKP „Beogradske elektrane“ koje bi trebalo da omogući kvalitetnu predstojeću grejnu sezonu građana Beograda.

Nije problem u tome da privatni partneri zarade, uostalom motivi za javno-privatno partnerstvo i jesu zarada. Međutim, dosadašnja praksa u gradu (Savamala) i netransparentan način na koji se ušlo u planiranje energetskog holdinga, Fonda za energetsku efikasnost i ove 2018. godine Fonda za komunalnu infrastrukturu uz manjak regulative i izbegavanje stručnog savetovanja, otvara prostor za nove malverzacije u kojima neće biti nikog da štiti interese grada i građana, već će moguće samo omogućiti bogaćenje ”svojim klijentima” . 

Pokret „Dosta je bilo“ zahteva da se u sve postupke osnivanja Fonda za komunalnu infrastrukturu i javno-privatna partnerstva ulazi na potpuno transparentan način i uz potpuno uključivanje stručne javnosti.

Dosta je bilo Beograd

Oznake
Dosta je bilo

Dosta je bilo

Komentar

Klikni ovde da postaviš komentar

 • JKP Beogradske elktrane su leglo korupcije a sa ljudima koji urusavaju struku se nece daleko stici.
  Vec ove zime ce biti mnogo problema i prekida u isporuci toplotne energije.
  Znaju li zaposleni u JKP Beogradske elktrane da nema te magije koja ce prikriti sav lopovluk koji se godinama desava od radijatora do Obrenovca preko toplodalekovoda.
  Neka se zaposleni u JKP Beogradske elktrane ujedine, okupe vec sutra i oslobode se lopovluka.
  Odlican tekst svaka cast za DJB.
  Do pobede,
  Stanislav