Категорије - Блог

Блог Правосуђе

Нове судије

Данас за наредно скупштинску седницу стигао предлог Високог савета судства. ВСС предлаже четири нове судије за Привредни суд у Зрењанину и Управни суд. Ово су...