Istočna Srbija Politika Saopštenje

10. sednica Skupštine grada Smedereva

Koliko će danas naša vlast moći da se bavi ovom skupštinom i raspravlja o predloženim temama?

S obzirom da se juče dosta snage izgubilo na dočeku turskog premijera? Izgubilo se tu i dosta vremena, put je bio dug i naporan, jer Beograd se gradi i radi. Sa kulminacijom radova koja se poklapa sa početkom školske godine, uostalom kako dobra građevinska praksa i nalaže.

Da ne dužimo, na ovom linku možete da pogledate predloženi dnevni red i dostavljeni materijal.

Samo za čitaoce smo ponovo materijal višestruko kompresovali i omogućili pretraživanje unutar fajlova. Neko to treba da radi za platu, a neko eto i za džabe.

Tu je 12 tačaka, gde se prva bavi konverzijom i otpisom dugova.

Tu možemo da se podsetimo kako je to država zaista stala ispred domaće građevine, kada je prihvatala ponude stranih izvođača koji su cenama dampirali konkurenciju, a posle istu povećavali kroz reklamacije i anekse ugovora. A odgovornost onih koji su takvu projektnu dokumentaciju prihvatali i revizije (koju takođe angažuje država), ona ne postoji naravno. U ovom slučaju pričamo o GP Mostogradnja i čuvenom Žeželjovom mostu koji je ona gradila sa špansko-italijanskim konzorcijumom „Azvi“. I koji je ostao dužan našem preduzeću ogroman novac.

Tu je i korekcija odluke o konverziji duga SP Lasta A.D. Beograd koji je naša vlast htela široko da oprosti u celom iznosu, iako ne može više od 80%.

Imamo zatim i tačku koja se bavi uslagašavanjem sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada. Čitaj, dobijamo sada već čuvene part… profesionalne upravnike zgrada koji su tu da se brinu o zgradi i stanarima, pa čak i da ih potkažu (???) službenim licima ako treba:

Naravno da na svakoj skupštini imamo i tačke koje se bave izmenama i dopunama programa poslovanja za ovu, već pri kraju, tekuću godinu:

Gde moramo pomenuti da su JKP Zelenilo i groblja Smederevo to već radila u junu ove godine (8. sednica).

A JP Smederevska tvrđava Smederevo i posle ažuriranja i dalje dostavlja potpuno prazne tabele za dinamiku zapošljavanja i strukture zaposlenih (kvalifikacije, godine, staž). Više sreće možda sa sledećim ažuriranjem programa poslovanja, koliko već na sledećoj skupštini?

Imamo i 10. tačku sa finansijskim izveštajima javnih preduzeća, koja su izgleda odlična jer kod nekoliko se planira povećanje broja zaposlenih. A pomenućemo i  JKP Vodovod, sa zanimljivom geografijom dugovanja u našoj opštini. Toliko je velika razlika da se da pomisliti da je to neka povlašćena glasačka baza?

I da li JKP Vodovod postaje zvanični diler za nabavku atomobila za naš Dom zdravlja, jer ovo nije prvi put?

To bi bio neki rezime, naši odbornici će svakako detaljno pretresti ovaj dnevni red.

A svakako će biti i vređanja istih u nedostatku prave argumentacije. Pratite našu stranicu.