VIDEO Predavanje Privreda Finansije

Kako podeliti rizik u privatno – javnom partnerstvu?

Šta je interes grada, a šta privatnika, u projektima finansiranim kroz privatno – javno partnerstvo? Profesor Vladimir Gligorov govorio je o tome na DJB Školi javnih politika. Želimo odbornike upućene u gradske politike.