VIDEO Obrazovanje Skupština

Ana Stevanović – Cilj obrazovanja nije učenje činjenica, već učenje učenika da misle

Mi smo podneli, amandman kojim hoćemo da uopšte brišemo i ceo zakon, ne samo ovaj član, zato što smatramo da dualno obrazovanje nije adekvatan obrazovani koncept, o tome smo pričali i juče.

Pre nego što hoćete uopšte da uvedete dualno obrazovanje, morate da napravite korenitu reformu našeg obrazovanja i školovanja. Vi sami dolazite iz privatnog obrazovanja, ja sam takođe godinama radila u privatnom obrazovanju, meni su dolazili iz osnovnih škola, čak i iz nekih centralnih beogradskih osnovnih škola koje važe za najbolje, deca koja ne znaju da misle. Vi njih kada pitate u školi – šta ti, na primer, misliš o nečemu? Oni vas gledaju i kažu – nama to nikad niko nije rekao, niti nas je iko ikada pitao da treba da mislimo.

Podsetiću vas i na onaj citat Alberta Anštajna koji kaže – cilj obrazovanja nije učenje činjenica, već učenje učenika da misle. Tako da, pre nego što uopšte hoćete da sprovedete dualno obrazovanje, mislim da je prvenstveni cilj da mi naučimo učenike da misle, da napravite korenitu reformu koja će konkretne promene uneti u naše obrazovanje. Ovo je kao da zapušavate brod koji tone. Ništa se neće ovim postići, samo ćemo imati veliku, dugoročnu štetu, i mi kao društvo i generacije đaka koji dolaze posle nas. Zahvaljujem se.