Војводина Саопштењe Скупштина Финансије

Бечеј: Све веће плате службеника, све мања одговорност ка грађанима

СО Бечеј је на седници одржаној 25.06.2015. године донела Одлуку о платама и осталим примањима изабраних, именованих, постављених и запослених лица у органима Општине Бечеј.

Овом одлуком повећани су коефицијенти за обрачун и исплату плата изабраних и именованих лица (чл. 7) : председнику општине, заменику председника општине, председнику СО, заменику председника СО, заштитнику грађана и члановима општинског већа; повећани су и коефицијенти постављених лица (чл. 8): начелнику и заменику начелника општинске управе, секретару и заменику секретара СО, општинском правобраниоцу и члановима општинског већа.

Opština Bečej

Коефицијенти изабраних и именованих лица повећани су са 7,20 колико је износио најнижи коефицијент и 7,40 колико је износио највећи, на 9,00. Коефицијент за постављена лица увећан је за 30% начелнику општинске управе, секретару СО и општинском правобраниоцу, за 25% заменику секретара СО и за 20% помоћницима председника општине.

Као образложење за овакво увећање и то у исто време када се смањују пензије и плате у јавном сектору уопште, а све у циљу штедње коју Влада спроводи, наводи се „сложеност и одговорност послова“ које наведена лица обављају. Премда такво образложење неумитно намеће питање моралне одговорности оних који једну такву одлуку доносе, много је озбиљније питање непоштовања закона приликом доношења исте.

Наиме, чланом 5. Закона о платама у државним органима и јавним службама прописано је по којим основама се може исплаћивати додатак на плату, а „функционерски додатак“ који је наведен у спорним одредбама не може се сврстати ни у једну од таксативно наведених основа. СО Бечеј је спорну Одлуку донела позивајући се на горе наведени Закон у којем се јасно види да је прописивање „функционерског додатка“ изван надлежности скупштине јединице локалне самуправе, односно њених радних тела и комисија.

Одбор покрета „Доста је било“ из Бечеја поднеће Уставном суду Иницијативу за оцену уставности и/или законитости општег акта и тражити да се до доношења коначне одлуке обустави извршење свих појединачних аката или радњи које су предузете на основу спорних одредаба Одлуке СО Бечеј.

Покрет “Доста је било” се залаже за увођење реда путем транспарентности свих плаћања и одлучивања и мерења резултата рада јавних службеника. Јавност мора да има увид у трошење јавних средстава и доношење одлука. За новац који примају, јавни службеници треба да одговарају по јасним критеријумима путем којих би се мерио квалитет њиховог рада. Овако, како се сада ради, не зна се како се оцењује успешност рада службеника за новац који примају. Уз то, тај новац претенује да буде све већи, тј. да у све већој мери оптерећује пореске обвезнике. Уведимо ред.

Одбор покрета “Доста је било”
у Бечеју

ДЈБ Војводина

Коментариши

Кликни овде да поставиш коментар