Autor -DJB Mladi

Politika

Rezultati online ankete

U periodu od 6. do 30. aprila sproveli smo na našem sajtu postizbornu anketu u kojoj je učestvovalo preko 25.000 građana. Cilj ankete je bio da se utvrdi...