Autorski tekst Vojvodina

(NE) Poštovanje zakona

Svaka uređena država ima svoj uređen sistem. Pravila su uređena zakonima, a stanovnici poštuju propisanu zakonsku regulativu, te ako se baš i desi neki prestupnik, on biva žestoko kažnjen.

I u Srbiji postoje zakoni. U pisanoj formi je sve regulisano. Ipak, primenjuju se selektivno. Ovde zakoni ne važe isto za sve.

Osvrnula bih se na jedan vrlo bitan zakon iz sfere ekonomije, Zakon o računovodstvu, odnosno na njegovu primenu. Članom 25. propisano je da su pravna lica dužna da sastavljaju redovne godišnje finansijske izveštaje. Članom 33. istog Zakona, nalaže se pravnim licima da redovne godišnje finansijske izveštaje za izveštajnu godinu dostave Agenciji za privredne registre, radi javnog objavljivanja, najkasnije do 30. juna naredne godine, osim ako posebnim zakonom nije drugačije uređeno, odnosno najkasnije u roku od šest meseci od dana kada su ti izveštaji sastavljeni.

Polovinom 2016. godine, u periodu dok su JP “Zavod za izgradnju grada” Novi Sad i JP “Poslovni prostor” Novi Sad još uvek egzistirali kao javna preduzeća Novog Sada i o njima se raspravljalo u Skupštini grada Novog Sada, Odbornička grupa DJB je javno skrenula pažnju da uvidom u prezentovane podatke na sajtu APR-a nisu pronadjeni redovni godišnji finansijski izveštaji pomenutih pravnih lica za 2014. , 2015. , 2016. godinu. Tačnije, na postavljeni upit, sistem nas obavesti da “za izabranu godinu ne postoji ni jedan izveštaj”. U ova dva javna preduzeća 01.12.2016. godine pokrenut je postupak likvidacije. Međutim, redovni godišnji finansijski izveštaji iz prethodnog perioda nisu dostavljeni APR-u čak ni tada, niti javno objavljeni shodno Zakonu o računovodstvu.

S obzirom da očigledno niko od nadležnih odgovornih lica, niti pomenuta pravna lica nisu snosila baš nikakve sankcije, ovaj trend je prihvatilo još jedno novosadsko javno preduzeće. Naime, Javno preduzeće “Urbanizam” Zavod za urbanizam Novi Sad je do perioda 2015. godine uredno dostavljalo redovne godišnje finansijske izveštaje APR-u. Međutim, za 2016. godinu to nije urađeno.

Zakonom o računovodstvu, u delu XII-Kaznene odredbe, Član 46. , Tačka 20 navodi se sledeće: „Novčanom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazniće se za privredni prestup pravno lice ako ne dostavi Agenciji finansijske izveštaje, godišnji izveštaj o poslovanju, revizorski izveštaj i ostalu dokumentaciju iz Člana 34. ovog Zakona, radi objavljivanja, odnosno ne dostavi podatke za statističke i druge potrebe u rokovima“ (Čl. 33-35).

Svi rokovi za dostavljanje izveštaja spornih novosadskih javnih preduzeća su, naravno, istekli.

Da li je neko od pomenutih pravnih lica za navedene prestupe i kažnjen, ne zna se. Na kraju, sve i da jeste, opet se nastavlja kršenje Zakona, jer u slučaju da im i stignu kazne za navedene nepravilnosti, kazne će platiti sredstvima poreskih obveznika Grada Novog Sada.

U navedenim primerima je najpre uočljiva demonstracija moći, bahatosti i nedodirljivosti gradske vlasti i njihovih personalnih rešenja na čelu javnih preduzeća. Ovi postupci takođe mogu biti indikatori sumnje u pokušaj zataškavanja nečasnih radnji, te se naravno postavlja krucijalno pitanje, a to je pitanje pojedinačnih odgovornosti nadležnih i sprovođenje internih kontrola celokupnog sistema koji je pod ingerencijom Grada Novog Sada. Član 81. Zakona o budžetskom sistemu nalaže zakonsku obavezu uspostavljanja sistema internih kontrola. Mišljenja sam da je i ovaj Zakon prekršen.

Jedno od osnovnih načela „Dosta je bilo“ je uspostavljanje uređenog sistema. Krenimo u sinergiji, korak po korak i uvedimo red!

Dragoslava Lukić

Odbornica u Skupštini Grada Novog Sada