Autorski tekst Vojvodina Državna uprava

Rodna ravnopravnost – neispunjeno obećanje

Na sajtu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) : http://www.mgsi.gov.rs/lat/koordinaciono-telo-za-rodnu-ravnopravnost može se naći Nacionalna strategija za rodnu ravnopravnost za period od 2016. do 2020. godine sa Akcionim planom za period od 2016. do 2018. godine.

gender-38158_1280

Ovo zbog toga što se u Srbiji rodnom ravnopravnošću bavi gospođa Zorana Mihajlović, ministarka za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu. Ona vodi koordinaciono telo Vlade Republike Srbije za rodnu ravnopravnost, a koje je na brzinu formirano umesto Uprave za rodnu ravnopravnost, koja je nedavno ukinuta. U tom koordinacionom telu ima mesta samo za tri osobe iz SNS-a i gospodina Aleksandra Vulina ministra za rad. Nijedna od ove četiri osobe nema, bar ne javnosti poznatog, iskustva na poslovima rodne ravnopravnosti.

Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost treba da koordinira donošenje novog Zakona o rodnoj ravnopravnosti. Bez izveštaja šta je bilo sa prethodnim Zakonom donetim 2009.godine, koji su njegovi efekti bili i zašto sada treba doneti novi zakon. Nažalost, oba zakona su osuđena na neuspešnost jer su nesprovodivi i diktirani od uskog kruga ljudi oko ministarke Mihajlović, pa će tako i zakoni i strategije ostati mrtvo slovo na papiru.

Sama ministarka nas je na Dan žena u otvorenom pismu u dnevnim novinama obavestila šta sve NIJE uradila na čelu Koordinacionog tela. Dodala je i da neće odustati. Nije jasno od čega, verovatno od rukovođenja većim brojem važnih i nepovezanih životnih oblasti.

Da li možda ministarka nalazi čudnim da se na elektronskoj prezentaciji Ministarstva građevina, saobraćaja i infrastrukture kojim rukovodi nalaze elementi za rodnu ravnopravnost sa već spomenutim dokumentima i delovi za saradnju sa civilnim društvom? Da li ministarska zna da već postoji Vladina kancelarija za odnose sa civilnim društvom? Da li bi možda ovim trebalo da se bave drugi ljudi, stručniji, oni koji ovim ozbiljnim temama mogu da se posvete u punom kapacitetu? Da li samo pokretu Dosta je bilo smeta da ministarka koja u svom resoru već ima saobraćaj, građevinu i infrastrukturu, treba da se bavi i rodnom ravnopravnošću i kontaktima sa civilnim društvom? Na kraju, ali ne i najmanje važno; da li ministarka stvarno veruje da u vladinom telu za rodnu ravnopravnost treba da sede četiri osobe iz, ili bliske vladajućoj partiji koje se nikada ranije nisu bavile ovom važnom društvenom temom?

Da li samo pokret Dosta je bilo vidi da je Strategije za rodnu ravnopravnost mrtvo slovo na papiru, da ne postoji volja ove vlasti da se po pitanju rodne ravnopravnosti, učini pomak.

Ovo je samo jedan od primera kako parazitski partijski sistem sprečava stvarne reforme koje se odvijaju samo na televiziji i u tabloidnom blatu u koje nas sve dublje gura stranka na vlasti. Dok se ovakvi i slični partijski paradoksi budu i dalje odvijali pred našim očima, nije verovatno da će biti pomaka u bilo kojoj od ovih ozbiljnih oblasti.
Žene i danas rade manje plaćene poslove, manje su plaćene kada rade iste poslove kao muškarci , teže napreduju u struci, sporije se profesionalno realizuju jer žele decu i biološku realizaciju, trudnoća im je često pepreka da se zaposle….

Forum žena pokreta Dosta je bilo osnovan je sa jasnom namerom da se na osnovu Ustava Republike Srbije, preporuka UN za ljudska prava , koja se odnosi i na rodnu ravnopravnost ova oblast uredi tako da u svakodnevnom životu i radu, žene participiraju prava koja su im data, odnosno da budu rodno ravnopravne, kada nisu partijski kadar i kada nisu ministarke.

Forum žena Pokreta „Dosta je bilo – Saša Radulović“ za Vojvodinu
Koordinatorka Stevanka Batak

Oznake