Autorski tekst Beograd Kultura

Čukarica: (Ne)kulturna politika

U ponedeljak 28.11.2016 održana je 5 sednica skupštine opštine Čukarica na kojoj je vladajuća koalicija usvojila izmene osnivačkih akata kulturnih ustanova „Galerija 73“ i „KC Čukarica“ da bi ih uskladila sa Zakonom o kulturi. Ovime se uvodi novo radno mesto programskog direktora koji će imati dužnosti i obaveze koje je do sada obavljao direktor ustanove.

Za „Galeriju 73“ to znači da će broj članova upravnih i nadzornih tela koji primaju novčane nadoknade za svoj rad biti povećan na 8 iako su predviđena samo 4 radna mesta. „Galerija 73“ trenutno ima jednog direktora, 3 člana upravnog odbora i 3 člana nadzornog odbora.

Sredstava planirana za plate zaposlenih i nadoknade članovima upravnih i nadzornih tela daleko prevazilaze sredstva namenjena programskoj aktivnosti pa se postavlja pitanje, da li je suština ustanove u platama i naknadama ili u kulturi zbog koje i postoji. Radi jasnije slike o (ne)kulturnoj politici vladajuće koalicije na opštini Čukarica u nastavku prilažemo izveštaj o planiranim i utrošenim sredstvima za prvih 9 meseci ustanove „Galerija 73“.

Odbornici pokreta Dosta je bilo kritikovali su ove izmene i u skladu sa tim stavom glasali protiv usvajanja. Na nekoj od sledećih sednica se očekuje i imenovanje programskog direktora  za koga se nadamo da će imati barem kvalifikacije koje ta pozicija zahteva i radno iskustvo i sposobnosti koji mogu unaprediti rad kulturnih ustanova i sveukupno stanje kulture na opštini Čukarica.

OPIS PLANIRANO UTROŠENO % REALIZACIJA % OD PLANIRANO % OD UKUPNO UTROŠENO
PLATE I DOPRINOSI ZAPOSLENIH 4,550,300.00 1,918,668.00 42,17 46,98 38,5
NAKNADE ČLANOVA UPRAVNOG I NADZORNOG ODBORA 1,500,000.00 1,032,973.00 68,86 15,49 20,73
TROŠKOVI ( PLATNI PROMET, STRUJA, KOMUNALIJE…) 1,244,000.00 734,859.00 59,07 12,84 14,75
OSTALI TROŠKOVI ( TEKUĆE ODRŽAVANJE I MATERIJALI) 2,132,000.00 1,146,655.00 53,78 22,01 23,01
USLUGE KULTURE-POSTAVKA 260,000.00 150,000.00 57,69 2,68 3,01
UKUPNO: 9,686,300.00 4,983,155.00 51,45 100 100

Mirko Benać
odbornik u Skupštini GO Čukarica
član pokreta „Dosta je bilo“, Beograd – Čukarica