Južna Srbija Obrazovanje

Otvoreno pismo ministru prosvete Mladenu Šarčeviću povodom izbora direktora PU Pčelica Niš

Poštovani gospodine ministre, kako se situacija u PU Pčelica Niš u vezi sa izborom novog direktora prolongira, a UO ne poštuje rokove ni zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja prinuđeni smo da Vam se obratimo ovim putem.

10.3. 2017. odbili ste rešenje UO Pčelica da Zorana Jonića imenujete za direktora ove ustanove po treći put. Uzimajući u obzir dokumentaciju koja Vam je dostavljena, a u skladu sa članom 60, stav 10 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja.

Zoran Jonić i dalje obavlja funkciju direktora, a radnicima i medijima je stavljeno do znanja da će na tom mestu biti do kraja mandata, tačnije do 28.05.2017., kao i da će se ponovo kandidovati. Vaše pismo g. Jonić i članovi UO tumače kao odbijanje saglasnosti da g. Jonić može obavljati funkciju direktora u novom mandatu, ali da ga ono ne obavezuje da napusti ovu funkciju pre kraja mandata.

Uzimajući u obzir čl.60. st.10. prema kome ste odbili da g. Jonića ponovo imenujete za direktora, nije li UO morao istog da razreši dužnosti i da postavi VD direktora do izbora novog direktora?

Dužnost nam je da Vas obavestimo da dešavanja oko imenovanja direktora utiču na rad ustanove, da se vrši pritisak na zaposlene da daju podršku g. Joniću kako bi nastavio da obavlja funkciju direktora. U ovim delatnostima g. Jonić ima podršku UO. A, reč je o UO koji je jednoglasno podržao Jonićev reizbor na konkursu raspisanom januara meseca.

Prema zakonu o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja čl.53. st.1, čl.60. st.1.,čl.59.st.1. i st.16., čl.57. stavovi 1.,5.,6. i 9. jasno je da UO bira direktora, ima uvid i kontroliše finansijsko poslovanje, usvaja zvanične akte ustanove i ima uvid i uticaj na odluke koje donosi direktor ustanove. dakle ima uticaj na funkcionisanje ustanove.

Gradskom odboru za imenovanje podneli smo inicijativu da razreši dužnosti članove ovog odbora koji dolaze iz organa lokalne samouprave (Ivica Jajac, Miljana Kovačević i Lidija Kocić), ali se na poslednjoj sednici nije raspravljalo o ovom pitanju.

Molimo Vas da što pre reagujete i razrešite dužnosti UO, koji daje legitimitet čoveku koji je ugrozio ugled i nesmetano funkcionisanje PU Pčelica u Nišu i imenujete VD direktora do raspisivanja konkursa i izbora novog direktora.

Molimo Vas da nas obavestite o Vašoj odluci.

S poštovanjem odbornička grupa Dosta je bilo-Niš
U Nišu
Dana 22.03.2017.

Slika: Printscreen YouTube/NiskaTelevizija

Oznake