Obrazovanje Politika Saopštenje

Ko je neovlašćeno izdavao doktorske diplome?

Sto doktora nauka ima nevažeće doktorske diplome koje su im u proteklih 15 godina neovlašćeno izdali neakreditovani fakulteti.

Prema Izveštaju o neovlašćenom izdavanju diploma doktora nauka utvrđenom u postupku akreditacije sprovedenom u periodu 15.07.2015 – 09.02.2018. više od pola spornih diploma su diplome doktora menadžmenta, 18 je diploma doktora ekonomskih nauka, 7 diploma doktora prava i pravne nauke, a 8 doktora računarske nauke.  

U oblasti filoloških, pedagoških i socioloških nauka sporno je 6 doktorskih diploma, jedna iz oblasti političkih nauka, jedna diploma doktora kulturoloških nauka i jedna doktorska diploma geografske nauke.

Izveštaj koji su napravili Nacionalni savet za visoko obrazovanje i Komisija za akreditaciju i proveru kvaliteta, detaljno navodi univerzitete i fakultete koji nisu bili akreditovani, a organizovali su odbrane doktorskih disertacija.

Pojedinačno, najviše neovlašćenih diploma izdato je na Fakultetu za industrijski menadžment Kruševac, čak 16, a koji nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija.

Na listi univerziteta koji su izdavali sporne diplome su Evropski univerzitet Beograd, Megatrend, Univerzitet Alfa Braća Karić, Univerzitet Edukons Novi Sad, Privredna akademija Novi Sad, Singidunum, Union, Union Nikola Tesla i Univerzitet u Novom Pazaru u vlasništvu narodnog poslanika i SNS koalicionog partnera Muamera Zukorlića. (U PRILOGU JE CEO IZVEŠTAJ).

Dosta je bilo zahteva od ministra Mladena Šarčevića da pod hitno poništi više od 100 doktorskih diploma koje su izdali fakulteti koji nisu imali akreditaciju.

Istovremeno, apelujemo na ministra Šarčevića da nastavi da istražuje ostale slučajeve spornih diploma, kao i da zahteva od visokoškolskih ustanova da obavezno obaveste svoje studente i javnost da li su akreditovani za studije koje izvode.

Podsećamo da po zakonu o visokom obrazovanju (čl. 127) ministar prosvete, po službenoj dužnosti, poništava diplomu koju je izdala neovlašćena organizacija.

Praksa izdavanja ovakvih diploma ugrožava srpski obrazovni sistem, jer degradira doktorske studije koje se izvode na akreditovanim unverzitetima.

 

KRAĆI PREGLED:

EVROPSKI UNIVERZITET, BEOGRAD

 

FAKULTET ZA INTERNACIONALNI MENADŽMENT, BEOGRAD

Fakultet za internacionalni menadžment, Beograd, Evropskog univerziteta u

Beogradu, nikada pre 20.09.2010. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima

prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih

disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka iz naučne oblasti

InternaciFonalni menadžment.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije 2000-2001

Naučna oblast disertacije Internacionalni menadžment

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA, BEOGRAD (Ranije Fakultet za menadžment malih preduzeća u Beogradu)

Ovaj fakultet nikada pre 23.04.2010. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije 2007. godina

Naučna oblast disertacije Menadžment

 

NEOVLAŠĆENO IZDAVANJE DIPLOMA DOKTORA NAUKA PRI SAMOM UNIVERZITETU

Evropsk univerzitet u Beogradu, nikada pre 20.09.2010. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da pri samom univerzitetu, odnosno pri njegovim fakultetima prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka iz naučne oblasti Internacionalni menadžment.

Diplome doktora nauka neovlašćeno izdate pri samom Evropskom univerzitetu u Beogradu: 3

Datum odbrane doktorske disertacije 2005-2008

Naučna oblast disertacije Internacionalni menadžment

 

MEGATREND UNIVERZITET, BEOGRAD

 

GEOEKONOMSKI FAKULTET, BEOGRAD

Ovaj fakultet nikada pre 03.07.2009. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije 01.10.2007.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

FAKULTET ZA KOMPJUTERSKE NAUKE, BEOGRAD

Fakultet za kompjuterske nauke u Beogradu, Megatrend univerziteta u Beogradu nikada pre 2015. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje za obavljanje delatnosti doktorskih studija. Samim tim nije stekao ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 3

Vreme odbrane doktorske disertacije 2011-2013.

Naučna oblast disertacije – Računarske nauke

 

FAKULTET ZA KULTURU I MEDIJE U BEOGRADU

nikada pre 29.10.2010. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Vreme odbrane doktorske disertacije 2008-2009.

Naučna oblast disertacije – Kulturološke nauke

 

FAKULTET ZA DRŽAVNU UPRAVU I ADMINISTRACIJU, BEOGRAD

nikada pre 29.05.2009. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije 28.11.2008.

Naučna oblast disertacije – Pravne nauke

 

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE U BEOGRADU

nikada pre 03.07.2009. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 5

Vreme odbrane doktorske disertacije 2004-2007.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

FAKULTET ZA POSLOVNE STUDIJE U POŽAREVCU

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije 11.05.2007.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

UNIVERZITET „ALFA BK“, BEOGRAD (RANIJE UNIVERZITET „BRAĆA KARIĆ“ U BEOGRADU, ODNOSNO ALFA UNIVERZITET U BEOGRADU)

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT, NOVI SAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Datum odbrane doktorske disertacije 2009.

Naučna oblast disertacije – Menadžment i biznis

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT U SPORTU, BEOGRAD

nikada pre 23.04.2010. godine nije stekao 17 zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 3

Datum odbrane doktorske disertacije 2006-2007.

Naučna oblast disertacije – Menadžment u sportu

 

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE U PRIVREDI (FORKUP), NOVI SAD

u nikada pre 21.06.2013. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije 11.07.2012.

Naučna oblast disertacije – Menadžment i biznis

 

FAKULTET ZA PREDUZETNI MENADŽMENT U NOVOM SADU

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Datum odbrane doktorske disertacije 2005-2012

Naučna oblast disertacije – Menadžment

 

FAKULTET ZA STRANE JEZIKE, BEOGRAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije 2008-2010.

Naučna oblast disertacije – Filološke nauke

 

UNIVERZITET EDUKONS, SREMSKA KAMENICA

 

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE, NOVI SAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije 11.05.2015.

Naučna oblast disertacije – Pravne nauke

 

UNIVERZITET „PRIVREDNA AKADEMIJA“, NOVI SAD (ranije PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD)

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT, NOVI SAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da 25 prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 12

Vreme odbrane doktorske disertacije  2006-2008.

Naučna oblast disertacije – Menadžment

 

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE U PRIVREDI (FORKUP), NOVI SAD

nikada pre 21.06.2013. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Vreme odbrane doktorske disertacije  2012.

Naučna oblast disertacije – Pravo

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 3

Vreme odbrane doktorske disertacije  2008-2012.

Naučna oblast disertacije – Menadžment

 

FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA ZA POTREBE PRIVREDE I PRAVOSUĐA – PRAVNOG FAKULTETA U NOVOM SADU

nikada pre 11.09.2006. godine nije
stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da
organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome
doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije  2004-2005.

Naučna oblast disertacije – Pravne nauke

 

UNIVERZITET SINGIDUNUM, BEOGRAD

 

FAKULTET ZA EVROPSKE PRAVNO-POLITIČKE STUDIJE, NOVI SAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije  28.05.2012.

Naučna oblast disertacije – Političke nauke

 

FUTURA – FAKULTET ZA PRIMENJENU EKOLOGIJU, BEOGRAD

nikada pre 13.07.2012. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje za obavljanje delatnosti doktorskih studija. Samim tim nije stekao ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka

Vreme odbrane doktorske disertacije  2009-2012.

Naučna oblast disertacije – Nauke o zaštiti životne sredine

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije  21.04.2011.

Naučna oblast disertacije – Geografske nauke

 

UNIVERZITET UNION, BEOGRAD

 

BEOGRADSKA BANKARSKA AKADEMIJA – FAKULTET ZA BANKARSTVO, OSIGURANJE I FINANSIJE, BEOGRAD

nikada pre 10.10.2014. godine nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije  2011-2012.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

FAKULTET ZA INDUSTRIJSKI MENADŽMENT, KRUŠEVAC ODNOSNO FAKULTET ZA POSLOVNO INDUSTRIJSKI MENADŽMENT U MLADENOVCU

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome magistra nauka odnosno doktora nauka u oblasti INDUSTRIJSKI MENADŽMENT.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 16

Vreme odbrane doktorske disertacije  2007- 2013.

Naučna oblast disertacije – Industrijski menadžment

 

FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS, BEOGRAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Vreme odbrane doktorske disertacije  2007-2008.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

UNIVERZITET „UNION-NIKOLA TESLA“ , BEOGRAD

 

FAKULTET ZA MENADŽMENT, SREMSKI KARLOVCI

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Vreme odbrane doktorske disertacije  2012-2016.

Naučna oblast disertacije – Menadžment

 

FAKULTET ZA PREDUZETNIČKI BIZNIS, BEOGRAD

nikada nije stekao zakonsko ovlašćenje da prima prijave doktorskih disertacija niti da organizuje odbrane doktorskih disertacija pa samim tim ni da izdaje diplome doktora nauka.

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 1

Datum odbrane doktorske disertacije  04.12.2014.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

UNIVERZITET U NOVOM PAZARU, NOVI PAZAR

 

NEOVLAŠĆENO IZDATE DIPLOME DOKTORA NAUKA U NAUČNOJ OBLASTI EKONOMSKE NAUKE

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Vreme odbrane doktorske disertacije  2010-2013.

Naučna oblast disertacije – Ekonomske nauke

 

NEOVLAŠĆENO IZDATE DIPLOME DOKTORA NAUKA U NAUČNOJ OBLASTI PRAVNE NAUKE

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 2

Vreme odbrane doktorske disertacije 2010-2015.

Naučna oblast disertacije – Pravne nauke

 

NEOVLAŠĆENO IZDATE DIPLOME DOKTORA NAUKA U NAUČNOJ OBLASTI RAČUNARSKE NAUKE ODNOSNO INFORMATIKA

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 5

Vreme odbrane doktorske disertacije 2007-2016.

Naučna oblast disertacije – Računarske nauke/informatika

 

NEOVLAŠĆENO IZDATE DIPLOME DOKTORA NAUKA U NAUČNOJ OBLASTI FILOLOŠKE NAUKE, NAUČNOJ OBLASTI PEDAGOŠKE NAUKE ODNOSNO SOCIOLOŠKE NAUKE

Broj lica kojim je neovlašćeno izdata diploma doktora nauka 4

Vreme odbrane doktorske disertacije 2007-2013.

Naučna oblast disertacije – Filološke nauke / Pedagoške nauke / Sociološke nauke

 

IZVESTAJ NSVO I KAPK NEZAKONITI DR
Dosta je bilo

Dosta je bilo

2
Ostavite komentar

avatar
2500
2 Comment threads
0 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
2 Comment authors
DJB.KruševacJovanca Recent comment authors
najnoviji najstariji
Jovanca
Gost
Jovanca

ODLICAN tekst svaka cast.
U gradskoj upravi Beograd vlasnici bas ovih diploma su na odgovornim mestima nacelnik, rukovodilac, sekretar.
Strucni zaposleni se sikaniraju i maltretiraju nemaju mogucnost strucnog napredovanja ili karijernog napredovanja kao i usavrsavanja jer ovakvi sa diploma su zauzeli mesta i unistavaju Beograd i celu gradsku upravu Beograd.
DO POBEDE.
Jovancevic

DJB.Kruševac
Gost
Bojan Milosavljević

Sigurno je na prvi pogled potpuno opravdano rešenje i zahtev koji Dosta je bilo predlaže za prilično „mehaničko“, „inženjersko“ uređivanje poremećenog visokoškolskog sistema u pogledu sticanja naučnih zvanja magistra i doktora nauka, po principu „izvadi i odstrani pokvarene delove“. Ali, budući da je i jedan čovek, pa pogotovo i društveni sistem, mnogo složeniji od svakog mašinskog sistema, utoliko je poremećaj dublji i rešenje teže. U konkretnom slučaju, najveća bi greška, čini mi se, bila nepravedno optužiti SVE doktorande koji su ZARADILI datu diplomu da su je nezasluženo dobili, ili da su sami krivi što nisu proverili da li su institucije imale prava da organizuju odbrane doktorskih disertacija. Čak ni po DANAŠNJIM merilima svakako ne bi bili sami krivi, jer iako je zakonom uređeno da POSTOJE I ZVANIČNO SE OBJAVLJUJU AKREDITOVANE USTANOVE, ŠTO PO TADAŠNJEM ZAKONU NIJE BIO SLUČAJ, pa ni praksa u mentalitetu studenata, ni za šta se ne sme optužiti žrtva, nego zločinac! U stvarnosti, i onda kao i sada, DRŽAVA JE TA, A NE STUDENTI, KOJA MORA DA VODI RAČUNA DA LI TOLIKI BROJ UNIVERZITETA BEZ POTREBNIH SAGLASNOSTI JAVNO IZVODI DEO SVOJE DELATNOSTI. Kako današnje Ministarstvo prosvete navodi u svom mišljenju o ovoj temi na svom sajtu http://www.mpn.gov.rs/validnost-doktorskih-diploma/, NI MNOGI DRŽAVNI UNIVERZITETI NISU U TO VREME IMALI POTREBNU SAGLASNOST ZA ORGANIZOVANJE ODBRANA DOKTORSKIH DISERTACIJA, što bi se otkrilo kada oni dođu na red za akreditaciju, pa bi se tek onda otkrile razmere ovog problema za funkcionisanje celog visokoškolskog sistema Republike Srbije! Tolike razmere problema neusaglašene prakse sa tada važećim zakonom sigurno pokazuju nemoć države, odnosno onih koji su bili u javnoj upravi, da uredi jednu od najvažnijih delatnosti jedne države. Za to su najmanje krivi studenti doktorandi. Verovatno su više krivi univerziteti i fakulteti – opet ni tu ne treba sve staviti u isti koš, nego proveriti časnu nameru svakog od njih ponaosob, čitave procese, sve procedure do sticanja doktorskih diploma – što je opet teško, s obzirom da neki od njih ne postoje ili su promenili vlasnike. Najveću odgovornost koja potiče od najvećih ovlašćenja sigurno ima tadašnje Ministarstvo prosvete i Vlada Republike Srbije. Nažalost, moramo se složiti da svi navedeni obziri omogućavaju onda i pojedincima i pojedinim institucijama da nekažnjeno prođu sa neadekvatnim procedurama i sadržajima doktorskih disertacija. Sve to pokazuje dubinu poremećaja našeg društvenog sistema.