Palilula

Nastavljamo akciju „Tvoja Palilula, tvoj glas“
Tvoja Palilula, tvoj glas
Ana Stevanović: Zašto premeštate pacijente i lekare po domovima zdravlja na Paliluli?
Nastavljamo akciju „Tvoja Palilula, tvoj glas“
Tvoja Palilula, tvoj glas
Ana Stevanović: Zašto premeštate pacijente i lekare po domovima zdravlja na Paliluli?
Slider