Oznaka -Novi Sad

LOKAL Autorski tekst

Zašto bojkot?

Ustav Republike Srbije kao jedno od svojih osnovnih načela predviđa VLADAVINU PRAVA.Definisano je da se vladavina prava ostvaruje, između ostalog, i slobodnim...

LOKAL Saopštenje

Kuda vozi JGSP?

Odbornička većina u Skupštini Grada na sednici 04.06.2019. godine, donela je odluku o kreditnom zaduživanju JGSP “Novi Sad” kod poslovne banke, u iznosu od 400...